сряда, 26 януари 2011 г.

Златен гол

Голяма част от процесите по промяна на начина на оценка на компаниите на БФБ започнали през 2008 завършиха през 2010. Липсата на инструменти с лостов ефект и къси продажби доведе до мъчително разстягане на спада през цялата 2010 година. Институционалните инвеститори се оттеглиха окончателно от борсата и на пазара останаха само дългосрочните индивидуални инвеститори. Дългото и неудволетворено чакане на големи спадове през 2010 породи напрежение  очакващо  някакво движение. Така  новата 2011 година започна с покачвания на цените на българските акции.
                От друга страна мажоритарните собственици също оцениха слабостта на българския капиталов пазар и откриха златна възможност евтино преструктуриране на собствеността. Позволението, което даде професионалната инвестиционна общност за увеличение на капитала на БФБ под условие, че бъде записан по номинал само от Държавата в нарушение на инвестиционните права на останалите акционери показа, че липсва сериозна корпоративна защита на интересите на миноритарните акционери от институционалните инвеститори. Така от възможността да вкарат златен гол на празна врата се възползваха няколко компании и в края на 2010 се обявиха няколко увеличения на капитала. Характерното за тях бе, че за изпълнението им не разчита на институционалните ни инвеститори и се правят на минималната възможна цена - емисионната стойност на новите акции е равна на номиналната стойност и евентуално плюс разходите по емисията.  След  преодоляването на финансовата криза компаниите действително се нуждаят от повече собствен капитал, който да подобри съотношението дълг/собственост, но нима са се върнали съвсем в началото та да се самооценяват по номинал? 
                Поскъпването на акциите през януари на 2011 бе породено от малцината останали индивидуални инвеститори вкарващи резервите си от кеш в изкупувания на акции, които считат за подценени. Спекулантите се насочиха към два вида инвестиции - компании с печалби и нисък коефициент цена /печалба или акции със значително по-висока счетоводна стойност от пазарната. На пазар с малка ликвидност покачването с двуцифрени проценти е също толкова лесно колкото и падането при липса на купувачи.  Нивата на търгуване се преместиха нагоре, но за да продължи движението вероятно ще е нужен нов кеш. Освен липсата на нововлизащи инвеститори в българския пазар над част от акциите на финансовите компании и холдинги надвисна и възможността за "внезапна смърт" на покачването на цената породено от увеличение на капитала по номинал. Спекулантите биха могли да продължат да движат един лишен от голямо предлагане пазар нагоре, но не могат да поемат предлагането на огромни увеличения на капитал по номинал.
                Повишенията на цените на акциите по другите пазари, понижаващите се депозитни лихви и евенуално подобрение на инвестиционния рейтинг на България би могло да доведе нови големи инвеститори както и да тушира скептицизма на местните институционални инвеститори. Тогава правата за участие в увеличения на капитала няма да струват части от стотинката и настоящото покачване на цените да намери ново парично рамо, което да възроди поскъпването започнало от март 2009. Изпълнение на някое от обещанията за нови финансови инструменти от БФБ или честно приватизиран пакет от акции на голяма българска компания с възможност да се закупят акции от всички инвеститори също би свършило работа....
                 Макар мажоритарните собственици на компании виждат в настоящата опция за увеличение на капитала по номинал възможност да вкарат златен гол като значително и евтино увеличат дела си в капитала, за други вече приключи с  внезапна смърт -примерно при  реално несъстоялото се увеличение на капитала при Меком. Казано е, който нож вади от нож умира...Сравнително незадоволителните резултати на местните институционални мениджери на фондове също отварят възможност за златен гол и в тяхната врата. Неучастието им в евентуално започващия нов бичи цикъл в България би могло да доведе до преструктуриране на пасивните доверители към по-резултатни и по-ниско разходни инвестиционни схеми...

понеделник, 17 януари 2011 г.

BGTR30 е по-добрият пазарен барометър на БФБ

След последното ребалансиране на индекса SOFIX, той изтърва темпото на пазара и се превърна в изоставащ индикатор на случващото се на БФБ. Ако се вземат стойностите на двата индекса / SOFIX и BGTR30/ и се нормират към стойностите им към началото на 2009 година /05.01.2009/, то може да се забележи, че двата индекса са се движели паралелно до ребаланса на индексите извършено през септември 2010 година.
                Поради по дългата ценова история SOFIX и поради практически еднаквите движения използването на BGTR30 не беше рационално. След ребаланса обаче разликата стана съществена и силно забележима. Докато SOFIX правеше нови годишни дъна, по-широкият BGTR30 успя да издържи и да тръгне нагоре. Също така вече прави по високи стоиностти от върха си през есентта и по този начин отразява по-добре нарастналата активност и повишаващи се бичи настроения на БФБ.

               Втората причина да се обръща внимание повече на  BGTR30 е, че неговата пазарна капитализация е с почти 50 % по-голяма от пазарната капитализация на SOFIX. Пазарна капитализация на BGTR30 е 3 690 милиона лева, докато на SOFIX е 2 482 милиона лева. Всички данни са към 17.01.2011.
                BGTR30 е и по-представителен за броя сключени сделки на БФБ. Ако бъдат сумирани  всички сделки към 17.01.2011 с всички компании за една година назад в двата индекса и се съизмерят спрямо общия брой сделки за 2010  година - / половината от сумата на всички сделки през 2010 на всички посредници е равна на 109738 / ще се получи,
Общо сделки за 2010
109 738
дял на SOFIX
43,2%
дял на BGTR30
56,0%

че с компаниите включени в  BGTR30 са сключени над 56 % от всички сделки сключвани на БФБ. Единствената компания в SOFIX, която не присъства BGTR30 е най активно търгуваната за една година назад компания, а именно CCB - с 7196 сделки за година назад. Ако бъде поставена на мястото на едната от двете акции с които единствено търгуват / преоценяват фондовете, а именно - ADVEQ или  1VX, то полученият инедкс ще представлява над 62 % от всички сключени сделки на БФБ за 2010 година.
Код на компания
Брой сделки за една година назад
Брой сделки за един месец назад
ADVEQ
190
20
ALB
1247
54
ALBHL
600
32
DOVUHL
1258
216
EHBG
5558
346
ELARG
998
115
IHLBL
2049
301
KAO
1829
147
ODES
444
76
HIKA
925
152
MONBAT
3551
189
NEOH
691
64
ORGH
894
25
OTZK
1689
113
ZHBG
4074
247
PETHL
1127
71
SFARM
5071
412
CENHL
2206
237
BACB
1146
109
CORP
545
28
FIB
3686
258
ENM
2102
177
BIOV
1124
127
HDPAT
5938
300
CHIM
5432
56
TRACE
3798
506
BREF
1375
124
MCH
739
72
1VX
71
11
ATERA
1054
65
Общо
61411
4650
* - данните са към 17.01.2011

петък, 14 януари 2011 г.

Топ 50 компании на Форума на Инвестор.БГ за 2011

След направено допитване до по - активните участници във форума на ИнвесторБГ бе направена класация на акциите на българските борсови компании, при които се очаква най-голямо поскъпване през 2011 година. Пролучени бяха от 41 форумци прогнози за поскъпващи акции и 12 прогнози за понижаващи се акции.  Средният брой публикации във форума на участниците в допитването е 2098 на един участник. Прогнозите бяха оценени от 10 единици до 1 съобразно тяхното подреждане от участниците. При повече от 10 прогнози всяка следваща получава оценка 1.
Място
Код на компания
Сумарна оценка
Брой гласове
Средна оценка
Място в класацията на фондмениджерите
Разлика между местата в двете класации
1
TRACE
198
25
7,9
2
-1
2
CCB
185
27
6,9
10
-8
3
FIB
135
23
5,9
7
-4
4
SOFBT
90
13
6,9
12
-8
5
HDPAT
73
9
8,1
46
-41
6
CHIM
70
12
5,8
6
0
7
CENHL
62
12
5,2
5
2
8
BIOV
58
8
7,3
22
-14
9
EUBG
52
9
5,8
11
-2
10
EUROINS
51
9
5,7


11
ZHBG
50
12
4,2
18
-7
12
BLABT
48
9
5,3
22
-10
13
KAO
46
10
4,6
4
9
14
PETHL
46
9
5,1
27
-13
15
BACB
45
8
5,6
46
-31
16
SFARM
45
8
5,6
1
15
17
ELTOS
41
6
6,8


18
ELHIM
38
10
3,8
16
2
19
SFTRD
38
7
5,4


20
BSO
37
8
4,6
25
-5
21
FZLES
36
5
7,2
50
-29
22
BREF
35
6
5,8
13
9
23
BOARD
34
6
5,7
50
-27
24
BTH
34
5
6,8
9
15
25
GAGBT
33
7
4,7
28
-3
26
ALB
32
6
5,3
14
12
27
MONBAT
32
6
5,3
3
24
28
ATERA
30
9
3,3
8
20
29
ALUM
27
7
3,9
22
7
30
MCH
27
7
3,9
19
11
31
BMREIT
25
6
4,2
19
12
32
SVIL
24
5
4,8
50
-18
33
OTZK
21
3
7,0
36
-3
34
MOSTS
19
2
9,5


35
UPAC
19
3
6,3


36
BTC
18
2
9,0


37
IHLBL
18
6
3,0
15
22
38
AGR
16
3
5,3
28
10
39
ENM
15
3
5,0
17
22
40
LAND
13
3
4,3


41
ODES
13
3
4,3


42
SLB
13
2
6,5


43
BSTR
12
2
6,0


44
TOPL
12
2
6,0
34
10
45
FPP
11
3
3,7
41
4
46
NEOH
11
2
5,5
26
20
47
GAZ
10
2
5,0
46
1
48
PAMPO
10
2
5,0


49
RADO
10
1
10,0


50
ZNOA
10
1
10,0


51
AROMA
9
1
9,0


51
DOVUHL
9
2
4,5
43
8
51
HES
9
4
2,3
31
20

                Мнението на инвеститорите от форума съвпада с мнението на фондмениджерите и представителите на инвестиционните посредници при следните акции - TRACE, CENHL, CHIM, EUBG , но значително се разминават при HDPAT, BACB, BOARD, FZLES, SVIL  като индивидуалните инвестори са със значително по-позитивно отношение към тези акции. Някои акции препоръчвани от индивидуални инвеститори пък въобще не са включени в селекцията на фондмениджерите - SFTRD, EUROINS,   ELTOS, UPAC, UPAC,BTC.
Любимите компании на фондмениджерите и пренебрегнати от индивидуалните инвеститори пък са - MONBAT, ATERA, BTH,  IHLBL, ENM, NEOH.
                В класацията за компании за които се очаква вероятно да донесат разочарования на инвеститорите и спад в цените през 2011 на първите места са акциите на компаниите MOSTS, HDPAT, PET, EUBG, CHIM
Място
Код на компания
Сумарна оценка
Брой гласове
1
HDPAT
50
6
2
MOSTS
50
6
3
PET
38
6
4
EUBG
34
4
5
CHIM
29
3
6
ENM
27
5
7
ALUM
25
4
8
EMKA
23
4
9
TRACE
15
2
10
HES
14
2
11
BLABT
10
1
12
HIMKO
10
1
13
ELHIM
9
1
14
GAGBT
9
2
15
KREM
9
1
16
OTZK
9
3
17
SOFBT
9
1
18
ZHBG
9
1
19
0S8
8
1
20
BOARD
8
1
21
BTH
8
1
22
CENHL
8
1
23
RA8
8
1
24
BREF
7
1
25
ETR
7
1
26
KAO
7
1
27
FIB
6
1
28
HIKA
5
1
29
MONBAT
5
1
30
IHLBL
4
1
31
BACB
3
1
32
MCH
3
1
33
POLIM
3
1
34
AGR
1
1
35
ALB
1
1
36
ODES
1
1

настоящите класации не са препоръка за покупко- продажба на съответните акции .