петък, 9 ноември 2012 г.

Пазарен ветропоказател Анализ 4Q 2012                Инвеститорите от форума на ИнвесторБГ в анкетата за последното тримесечие на 2012 заявяват увеличено желание да държат активите си в акции на БФБ. Ако през лятото в анкетата за полугодието биха разположили 55 % от портфейла си в акции на БФБ сега делът на активи от БФБ се е повишил до 63 %.
Въпрос - Ако сега разполагахте с всичките си активи предназначени за влагане в БФБ в кеш какъв процент бихте вложили сега в БФБ?

2Q 2012
4Q 2012
до 100 %
16,70%
34,00%
до 75 %
26,90%
22,30%
до 50 %
25,60%
20,20%
до 25 %
20,50%
8,50%
до 10 %
6,40%
5,30%
не бих вложил
3,80%
9,60%

                Инвеститорите не са изненадани от данните за третото тримесечие и резултатите са в рамките на очакванията. Не очакват и съществените промени и изненади в отчетите за последното тричесечие на 2012 година. Инвестициите на БФБ продължават да са финансирани основно само със собствени средства като 78 % от анкетираните заявяват че не ползват кредити. Има промяна в отношението към инвестициите в земята, като активите се пренасочват към дивиденските акции
Въпрос - В какво предпочитате да инвестирате сега?

2Q 2012
4Q 2012
Депозит
14.3%
14.3%
Облигации
0.0%
0.0%
Ценни метали
1.3%
0.0%
Недвижима собственост
5.2%
5.5%
Земя
9.1%
3.3%
Акции на растящи компании
33.8%
35.2%
Акции на дивидентски компании
36.4%
41.8%

                Около 30 % от анкетираните смятат че данъкът върху лихвите на депозитете ще се отрази позитивно на търговията с акции на БФБ, но болшинството от 60 % е на мнение че няма да се отрази, тъй като според 53 % от анкетираните БФБ се намира в Ледников период. Все пак 63 % смятат че дъното на спада на акциите е подминато.
                Би била неприятна изненада за инвеститорите, ако следните дружества не разпределят дивидент за 2012 година
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
1,40%
Адванс Терафонд АДСИЦ
2,70%
М+С хидравлик АД
2,70%
Стара планина Холд АД
4,10%
Софарма АД
5,40%
Софарма Трейдинг АД
5,40%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
6,80%
                Докато ако дружествата в последната таблица рапредeлят дивидент това би било позитивна изненада за пазара
Химснаб България АД (ЕМПИ АД)
71,60%
Еврохолд България АД
73,00%
Енергони АД
73,00%
Холдинг Варна АД
74,30%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД
81,10%
ТБ Централна кооперативна банка АД
82,40%
·          Процентът във втората колона е очакването за НЕплащане на дивидент от обикновените акции на съответните компании.

Настоящият анализ е направен на база анкета във форума на ИнвесторБГ сред търгувалите и интересуващите се от БФБ и не е препоръка за покупко продажба на акции.

четвъртък, 8 ноември 2012 г.

Пени Стокс Сравнителен анализ 4Q 2012Въпреки видимото разочарование от Меком, компанията запазва първата позиция в класацията на очакванията за поскъпване от над 100 % за една година при българските Пени Стокс.  Новата  любима Пени Стокс на форума е Зърнени Храни и тя наближава по очаквания за растеж първата позиция.
Разочарование има от следващите две взаимно свързани компании Химимпорт и ЦКБ, докато с наближаването на края на годината Фонд имоти леко подобрява позициите си в посока оптимизъм.

Класация - Кои пени стокс акции имат най- голям шанс да направят поскъпване от 100 % за следващия период от една година?

Пени Стокс
3Q 2012
4Q 2012
1
Меком АД
50%
42%
2
Зърнени Храни България АД
31%
38%
3
ТБ Централна кооперативна банка АД
40%
35%
4
Химимпорт АД
53%
35%
5
Фонд имоти АДСИЦ
26%
30%
6
Билборд АД
18%
25%
7
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ
26%
24%
8
ЗД Евро инс АД
21%
20%
9
Арома АД
11%
16%
10
Индустриален Холдинг България АД
19%
16%
11
Спарки Елтос АД
11%
16%
12
Доверие Обединен Холдинг АД
4%
14%
13
Ломско пиво АД
7%
14%
14
Синергон Холдинг АД
25%
13%
15
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
10%
13%
16
Актив Пропъртис АДСИЦ
14%
10%
17
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
4%
10%
18
Еврохолд АД
21%
10%
19
Свилоза АД
4%
10%
20
Соларпро холдинг АД
3%
9%

                 В класацията за най – голям шанс за фалит на първите места са компании в ликвидация, но инвеститорите на БФБ продължават да си ги търгуват на свой риск, а четвъртото място се заема отново от Меком като очакванията за фалит на компанията значително са се повишили и са съзимерими с компаниите в процес на ликвидидация.

Класация - Кои от следните пени стокс, очаквате да фалират в следващия период от една година?

Пени Стокс
3Q 2012
4Q 2012
1
Мостстрой АД

66%
2
Оловно цинков комплекс АД
59%
54%
3
Химко АД

50%
4
Меком АД
30%
49%
5
Полимери АД
48%
48%
6
ХД Пътища АД
59%
43%
7
Железопътна инфраструктура - холдингово дружество
51%
36%
8
Енергони АД
27%
27%
9
Фонд имоти АДСИЦ
30%
19%
10
Билборд АД
3%
14%
11
САФ Магелан АД
12%
14%
12
ЦБА Асет Мениджмънт АД
8%
14%
13
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
10%
11%
14
Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София
5%
10%
15
Декотекс АД
14%
10%
16
Деспред АД
15%
9%
17
Корпорация за технологии и иновации Съединение АД
12%
9%
18
Агроенерджи Инвест АДСИЦ
5%
9%
19
Соларпро холдинг АД
10%
9%
20
Уеб Медия Груп АД
6%
9%

                Средното очакване на всички пени стокс да фалират е 13,5 % докато средното очакване на всички пени стокс да направят удвояване на цената е 10,8 % което означава че инвестирането, поне на база очаквания и без внимателен подбор а във всички по равно, в този тип компании има отрицателно математическо очакване и според форума би донесло загуба.
Настоящият анализ е направен на база анкета във форума на ИнвесторБГ сред търгувалите и интересуващите се от Пени Стокс в България  и не е препоръка за покупко продажба на акции.