четвъртък, 19 януари 2012 г.

СЛАБ 2 за БФБ

Скоро ще се навършат две години от момента, в който настоящото ръководство на БФБ си постави само  .... "стратегическата цел на БФБ-София е достигане за период от 2 години на модерен и ефективно работещ капиталов пазар в България.". Инициативите които трябваше да бъдат свършени са изброени по долу :
    Нови инструменти, видове поръчки и възможности за търговия
- Спот-търговия с варанти и сертификати - "... обособяването на пазар за структурирани продукти, на който да се търгуват сертификати, варанти и други продукти, базирани върху индекси и акции." не се случи през изтеклия период. Като изключим варанта на Енемона в чието създаване БФБ няма участие, други продукти базирани върху борсовите индекси не бяха създадени.
- Маржин покупки и къси продажби - "Един от основните приоритети в краткосрочен план... е елиминирането на техническите затруднения при сключването на маржин-покупки и къси продажби.". Няма промяна и резултатът е, че през повечето дни от годината нито една акция или най-много една компания е отговаряла на изискванията за маржин покупки и къси продажби. Две години не бяха достатъчни за премахване на "...липса на ефективно работеща система за заемане на ценни книжа и управление на обезпеченията по заемите", както и на "...прекалено силна регулация по отношение на маржин-покупките", макар че срокът който е бил поставен за изпълнение на тази задача е изтекъл преди година.
- Борсово търгувани фондове - тук е била създадена работна група в далечната вече 2009 година и резултатът е обичаен за работата на работните групи - няма търгувани борсово-търгувани фондове (ЕTFs)
- Фючърси и опции - срокът тук е бил първата четвърт на 2011 г. и отново няма дори намек за работа в тази област...
- Удължаване на времетраенето на търговската сесия - тук чрез демократично гласуване болшинството несключващи сделки брокери даде оправдание на БФБ да не прави промени и така българските инвеститори не можаха да се възползват или защитят от колебанията на основните световни пазари.
- Нови поръчки - системата Xetra позволява повече видове поръчки на инвеститорите, и не е нужна демокрация, за да бъдат приложени в съществуващата платформа за търгуване, но съгласуването което е трябвало да свърши до края на второто тримесечие на 2010 г. продължава и до днес. От друга страна собствената платформа на БФБ COBOS спря да се развива и възможностите, които имат инвеститорите чрез платформите на инвестиционните посредници не са достъпни на инвеститорите, които използват COBOS, но те продължават да плащат годишна такса на БФБ.
Практически нищо от ключовите промени нужни за подобряване на ликвидността не са направени, но за сметка на това БФб успя допълнително да влоши условията чрез
- въвеждането на утежняваща такса върху сделките, която оскъпи всички сделки с размер до 1333 лева
-премахна обратната връзка с инвеститорите след като спря поддържането на форума си на сайта на борсата
-прие за допустимо увеличението на собствения си капитал под условие, практика забранена за публичните компании чрез закона.
    В резултат инвеститорите писаха СЛАБ 2 на българския капиталов пазар. Сделките силно се разредиха и вниманието беше пренасочено към другите пазари, като дори и основно търгуваеми компании потърсиха решение на други пазари. Единствените, които явно не забелязват червените сигнални светлини са тези, които седят зад таблото за управление на БФБ,  и които са си разпределили възнаграждение за "доброто управление" през 2009 година в размер на 114 хиляди, докато самата борса като компания е била на загуба в размер 86 хиляди.
Както всички слаби ученици БФБ има две възможности - да се яви на поправителен или да прекъсне съществуването си. Като монополна структура единствена обслужваща българския капиталов пазар БФБ няма как да престане да съществува, макар че ако продължи да работи със същите спадащи темпове може да се превърне в следващата държавна компания нуждаеща се от дотации.

Няколко препоръки за последната година от плана на БФБ, ако финалният спринт или предстоящият край на света може да мотивира ръководството на БФБ да изпълни обещанията си в последния момент и да очаква края на 2012 с чиста съвест.
- недемократично удължаване на търговското време за търгуване за по добро синхронизиране с основните европейски пазари
- премахване на правилото за ъптик в наредбата за къси продажби и маржин покупки и замяната му със забрана за къси продажби при наличие на 10 % дневен спад на съответния инструмент
-добавяне на нов критерий за разрешаване на маржин сделки  - всички компании които участват в двата водещи борсови индекса на БФБ - SOFIX и BGTR30 трябва да могат да се търгуват на маржин или на късо без други изисквания - критериите за влизане и в двата индекса са за компании с най-голяма пазарна капитализация, най голям брой сделки и най голям свободно търгуваем обем акции от капитала на компанията - това дефакто са и ограниченията в наредбата.
- въвеждане за фючерсна търговия на двата основни индекса на БФБ.
Последните три мерки зависят от промени, които се одобряват от Комисията по финансов надзор , но ако БФБ не бъде активната страна те никога няма да се случат...

* - всички цитати са взети от Стратегия за развитие на БФБ-София до края на 2012 година

понеделник, 9 януари 2012 г.

Фаворити на форума за поскъпване и понижаване към края на 2012

Форумът реши да даде втора възможност да постигне най висока доходност през 2012 на ЦКБ като я класира за втора поредна година на първо място по положително очакване. След направено допитване до по - активните участници във форума на ИнвесторБГ бе направена класация на акциите на българските борсови компании, при които се очаква най-голямо поскъпване към края на 2012 година. Пролучени бяха от 45 форумци прогнози за поскъпващи акции и 25 прогнози за понижаващи се акции.  Прогнозите бяха оценени от 10 единици до 1 съобразно тяхното подреждане от участниците. При повече от 10 прогнози всяка следваща получава оценка 1.
Очаквания за най поскъпнали акции на компании към края на 2012 годин
Място 2012
Код на компания
Сумарна оценка
Брой гласове
Място 4Q 2011
Място в годишната прогноза за 2011
1
CCB
167
25
2
1
2
CHIM
166
25
6
6
3
FPP
101
15
45
19
4
ELARG
96
13

32
5
FIB
92
16
3
9
6
LAND
84
13
40
17
7
KAO
75
12
13
13
8
ATERA
70
12
28
16
9
SFTRD
65
12
19
10
10
BMREIT
65
8
31
12
11
EURINS
64
9

8
12
TRACE
63
12
1
18
13
ELHIM
63
11
18
33
14
MCH
58
11
30
28
15
BREF
55
12
22
35
16
ZHBG
55
11
11
15
17
SOFBT
55
10
4
3
18
CENHL
52
11
7
14
19
ELTOS
51
8
17
30
20
IHLBL
47
10
37
20
21
EUBG
46
8
9
7
22
PETHL
45
9
14
27
23
BLABT
43
6
12
4
24
EMKA
32
5

39
25
SFARM
31
7
16
5
26
MONBAT
27
5
27
26
27
GAGBT
26
4
25
40
28
ENM
25
5
39
11
29
SOFCOM
25
4

50
30
BTH
22
7
24
2
31
ALBHL
19
4


32
BTC
18
2
36
45
33
UPAC
18
2
35
24
34
AGR
17
5
38

35
BACB
17
5
15
48
36
HDPAT
17
4
5
49
37
6С4Р
17
2


38
SEVTO
16
3

37
39
ALB
16
2
26
29
40
HIKA
15
3

36
41
ALUM
14
3
29
22
42
TOPL
14
3
44
46
43
NEOH
13
3
46

44
BIOV
12
2
8
25
45
BSO
12
2
20
23
46
HES
12
2
51

47
SOFCOM2
12
2


48
0S8
10
1


49
PET
10
1

21
50
DOVUHL
9
2
51
31

                В класацията за компании за които се очаква вероятно да донесат разочарования на инвеститорите и спад в цените към края на 2012 година на първите места са акциите на компаниите

Място
Код на компания
Сумарна оценка
Брой гласове
1
PET
82
10
2
OTZK
78
13
3
ENM
72
10
4
HDPAT
67
10
5
EUBG
66
10
6
POLIM
50
8
7
BIOV
40
6
8
BACB
31
5
9
PETHL
31
5
10
DOVUHL
29
7
11
BMREIT
28
4
12
NEOH
27
4
13
BTH
26
3
14
TRACE
26
3
15
SFARM
25
3
16
2EL
24
3
17
EURINS
22
4
18
CCB
20
4
19
CHIM
18
2
20
IHLBL
16
3

настоящите класации не са препоръка за покупко- продажба на съответните акции .