сряда, 8 август 2012 г.

Септемврийска поправителна сесия за БФБ


Над две години от момента, в който настоящото ръководство на БФБ си постави само  .... "стратегическата цел на БФБ-София е достигане за период от две години на модерен и ефективно работещ капиталов пазар в България", индивидуалните инвеститори писаха СЛАБ 2на БФБ.
Като всеки слаб ученик в очакване на септемврийската поправителна сесия от БФБ решиха най – лесния от всички поставени проблеми за решаване – удължиха времето за търгуване и  сега вече нашата борса затваря половин час след отварянето на най – големия капиталов пазар. Ефектът не закъсня - електронно търгуващите на БФБ се увеличиха през юли и има ръст с 8 % на броя на сделките. Но единствено и само това действие на БФБ не е достатъчно и затова както древните са повтаряли Картаген трябва да се разруши и аз ще повторям – Дайте на пазара кредитен лост и това ще се вдигне Ликвидността.
Обяснение като за слаби ученици – Ликвидността се определя от краткосрочните и най–често от сделките в рамките на същия ден. Дългосрочните инвестиции нямат отношение към ликвидността. По-голям времеви диапазон на търгуване за деня пропорционално ще увеличава броя сделки при равни други условия. По-важният фактор обаче е каква е възможността да се извлече печалба от търгуването за този период и колко може да е тя. Ако разгледаме една стастистика за дневните и тридневни колебания на индекса СОФИКС от 2002 до 2012 година и вземем максималните отклонения на стойността на индекса вътре в съответния ден, както и отклонението от затварянето на предходния ден до затваряне на търговията на текущия ден ще видим следното
Колебание в деня за всички дни от 2002 до 2012

1 Ден
3 Дена
Максимално
От затварянията
Максимално
От затварянията
Под 1 %
53%
84%
14%
46%
Между 1% и 3 %
37%
13%
57%
40%
Между 3% и 5 %
6%
2%
17%
9%
Между 5% и 10 %
3%
1%
11%
4%
Между 10% и 15 %
0%
0%
2%
0%
Над 15 %
0%
0%
1%
0%

Ако приемем, че комисионните за откриване и закриване на позиция за краткосрочните инвеститори търгуващи в рамките на един ден са в общ размер от 1% от сделката, то те биха имали интерес от движения надвишаващи 3 % - за да могат да покрият гарантираната загуба от комисионни както и вероятната си загуба от лоша преценка при отваряне на позицията. Което означава, че спекулативният капитал би могъл да извлече полза само едва от 6 - 10% от всички търговски сесии. Като добавим, че в над половината от дните движението е в отрицателна посока, и тъй като в България не съществува инструмент от който да се печели при спад на пазара, изводът е че вътрешната конструкция на българския капиталов пазар позволява в едва 3 - 5 % от дните спекулативният капитал да има защо да влиза на БФБ.
Тъй като от началото на 2012 търговията силно се забави или направо спря, то същата таблица само за 2012 изглежда още по-отчайващо за спекуланта.
Колебание в деня за дните от 2012 година само

1 Ден
3 Дена
Максимално
От затварянията
Максимално
От затварянията
Под 1 %
47%
93%
5%
59%
Между 1% и 3 %
53%
7%
88%
41%
Между 3% и 5 %
0%
0%
7%
1%
Между 5% и 10 %
0%
0%
0%
0%
Между 10% и 15 %
0%
0%
0%
0%
Над 15 %
0%
0%
0%
0%

Както се вижда от таблица 2 без наличие на кредитен лост / маржин, опция/ на краткосрочния търговец на БФБ ще му е изключително трудно да спечели от дневната волатилностна борсата ни, още повече ако нея вече практически я няма.  Тогава защо да търгува тук?
И не е случайно, след като съдия изпълнителят писа двойка на мажоритарния собственик на Меком и продаде остатъка от мажоритарния пакет на две стотинки се развихри бурна търговия с обикновените акции на дружеството.  На въпроса Ако ще купите Пени Стокс ще го направите заради49 % инвеститорите на БФБ отговорят Високата очаквана доходност от цената, други 20 % го правят заради високата волатилност. Практически при Пени Стокс акциите се търгуват като безсрочни опции. Ниската цена позволява голямо рамо при излизане на компанията от предфалитната зона, но ако рискът от фалит се осъществи акцията моментално загубва практически цялата си остатъчна стойност – справка акциите на Мостстрой.
И затова, най-важното което трябва да запомнят за поправителната септемврийска сесия от БФБ е, че
Възможностите за Печалба пораждат Ликвидността
Кредитен Лост означача Ликвидност
Настоящият анализ не е препоръка за търгуване на БФБ, но е препоръка към БФБ да си спази обещанията и да въведе модерните инструменти за търгуване.

понеделник, 6 август 2012 г.

Меча сянка върху форума на ИнвесторБГ


Спрямо 1Q през 2Q инвеститорите от форума на ИнвесторБГ биха изтеглили 13 % от портфейла си от български акции, ако имаха тази възможност. Очакванията за представянето на СОФИКС в края на годината също се занижават. Ако през първото допитване средното очакване е за ръст от 12.4 % спрямо началото на годината, то сега активните форумни участници очакват средно 8.5 % ръст на СОФИКС за 2012 година. Продължава процесът на закриване на кредитираните позиции и вече 75 % са финансирали покупките си само с собствени средства. Дивидентоносещите акции са отново във фокуса на вниманието, докато акциите на растящите компании леко губят позиции, макар че разликата между двете алтернативи продължава да е малка.
Компаниите включени в индекса BGTR30 от които не се очаква дивидент за настоящата година са ТБ Централна кооперативна банка АД, ТБ Първа Инвестиционна Банка АД, Енергони АД, Химимпорт АД, Синергон Холдинг АД. За тези компании  над 70 % от форума очакват да не платят дивидент, а редът на изписване на компниите  отговаря на намаляването на процента на очакване.
Компаниите включени в индекса BGTR30 от които се очаква дивидент за настоящата година са Адванс Терафонд АДСИЦ, М+С хидравлик АД, Софарма АД, Булленд инвестмънтс АДСИЦ, Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ, Каолин АД, Стара планина Холд АД. За тези компании  под 10 % от форума очакват да не платят дивидент, а редът на изписване на компниите  отговаря на нарастването на процента на очакване.
Болшинството форумни участници не са изнеданадани от резултатите на фирмите и за следващото тримесечие също не очакват съществени промени от тримесечните отчети на пулбичните компании. 
Вероятно няма нито една корпоративна облигация, която да е атрактивна за индивидуалните участници на БФБ, нито през предходното тримесечие нито сега.  Все пак 69 % от форума е бил положително изненадан от доходността на пет годишните държавни облигации.
Настоящият коментари има аналитичен характер и няма за цел препоръка за покупка или продажба на акции.
Данни от двете анкети
Спрямо началото на годината в края на 2012 г. SOFIX ще се:

1Q
2Q
повиши с над 20%
38,40%
21,80%
повиши с 10 до 20%
32,60%
33,30%
повиши до 10 %
14,00%
19,20%
остане без промяна
5,80%
7,70%
понижи до 10 %
5,80%
10,30%
понижи с 10 до 20%
2,30%
6,40%
понижи с над 20%
1,20%
1,30%

Над или под очакванията ви са резултатите на публичните дружества за последното тримесечие?
Над
7.0%
6.5%
В унисон с очакванията
67.4%
72.7%
Под
22.1%
13.0%
Не мога да преценя
3.5%
7.8%
Сега на БФБ е време за
Покупка на акции
67.8%
59.0%
Продажба на акции
1.1%
1.3%
Репо
0.0%
2.6%
Маржин покупки
2.3%
1.3%
Къси продажби
1.1%
1.3%
Изчакване
24.1%
32.1%
Не мога да преценя
3.4%
2.6%
Какъв дял от активите Ви е финансиран с кредити?
Над 50%
11.6%
5.1%
Между 25 и 50%
9.3%
3.8%
Под 25%
11.6%
15.4%
Не използвам кредити
67.4%
75.6%
В какво предпочитате да инвестирате сега?
Депозит
10.7%
14.3%
Облигации
0.0%
0.0%
Ценни метали
2.4%
1.3%
Недвижима собственост
6.0%
5.2%
Земя
8.3%
9.1%
Акции на растящи компании
35.7%
33.8%
Акции на дивидентски компании
36.9%
36.4%
Какви очаквате да са следващите тримесечните отчети на компаниите на БФБ-София?
по добри от предходните
35.7%
23.4%
по лоши предходните
20.2%
19.5%
същите
38.1%
55.8%
нямам мнение
6.0%
1.3%
Ако сега разполагахте с всичките си активи предназначени за влагане в БФБ в кеш какъв процент бихте вложили сега в БФБ?
до 100 %
35,60%
16,70%
до 75 %
26,70%
26,90%
до 50 %
22,20%
25,60%
до 25 %
4,40%
20,50%
до 10 %
2,20%
6,40%
не бих вложил
8,90%
3,80%