вторник, 15 октомври 2013 г.

Доверие в мажоритарните собственици 4Q 2013Няма съществена промяна в в средната стойност на оценката на доверието в мажоритарните собственици, дадена от инвеститорите четящи форума на ИнвесторБГ. Средната оценка в началото на годината беше 2.82 от максимални 5, а сега е 2.88. Има разместване при  първото място на  класацията. Ако в началото на годината лидер по доверие бяха акциите на Адванс Терафонд, то сега на първо място е Монбат. Мажоритарите с по-високо доверие както и в началото на годината, разпределят дивидент и дават ежемесечни отчети
В дъното на класацията сега е Синергон (1.8), докато в началото на годината беше заслужило отпадналото от индекса Енергони (1.2).


Доверие
Дивидент
Ежемесечни отчети
Монбат АД
3,9
да
да
М+С хидравлик АД
3,88
да
да
Адванс Терафонд АДСИЦ
3,73
да
да
Стара планина Холд АД
3,59
да
да
Софарма Трейдинг АД
3,54
да
да
Албена АД
3,38
да

Софарма АД
3,36
да
да
Софарма имоти АДСИЦ
3,29
да

Фазерлес АД
3,27
да

Българска фондова борса – София АД
3,25
да

Неохим АД
3,18
да

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
3,16
да

Индустриален Капитал Холдинг АД
3,02


Индустриален Холдинг България АД
2,95


Трейс груп холд АД
2,9
да

Агрия Груп Холдинг АД
2,86


Булгартабак - холдинг АД
2,85
да

Юрий Гагарин АД
2,82


ТБ Първа Инвестиционна Банка АД
2,7


Булленд инвестмънтс АДСИЦ
2,5
да

Доверие Обединен Холдинг АД
2,48


ТБ Централна кооперативна банка АД
2,45


Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ
2,43


Биовет АД
2,42


Химимпорт АД
2,4


Енемона АД
2,32


Еврохолд България АД
2,14


Химснаб България АД
2,07


Холдинг Варна АД
2,03


Синергон Холдинг АД
1,8
Настоящият анализ не е препоръка за покупка или продажба на акции, но съдържа препоръки към мажоритарните собственици :-)

четвъртък, 3 октомври 2013 г.

Класация на българските акции 4Q 2013Ако бъдат обобщени данните от последната анкета за очакванията на форума на ИнвесторБГ за българските акции се получава че  17 са подценени, а 34 са справедливо оценени. Средната стойност на очакванията за 51 компании е 3.08 или основните акции средно са справедливо оценени. Предходното тримесечие средната е била 2.92, а в началото на годината е била 2,65.Химимпорт АД
2,17
ТБ Централна кооперативна банка АД
2,22
Индустриален Холдинг България АД
2,46
Зърнени Храни България АД
2,66
ЕМКА АД
2,77
ЗД Евроинс АД
2,83
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
2,84
БФБ-София АД
2,85
ТБ Първа Инвестиционна Банка
2,86
Биовет АД
2,89
Елхим Искра АД
2,89
Юрий Гагарин АД
2,90
ЧЕЗ Разпределение България АД
2,90
Фазерлес АД
2,93
Стара планина Холд АД
2,93
Доверие Обединен Холдинг АД
2,93
Трейс Груп Холд АД
2,93
Българска роза-Севтополис АД
3,00
Индустриален Капитал Холдинг АД
3,00
Софарма Трейдинг АД
3,00
Алкомет АД
3,02
Агрия груп холдинг АД
3,02
Софарма АД
3,03
Албена Инвест Холдинг АД
3,05
Спарки Елтос АД
3,06
Неохим АД
3,06
ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ
3,07
Еврохолд България АД
3,07
Билборд АД
3,07
М+С хидравлик АД
3,08
Топливо АД
3,09
Монбат АД
3,14
Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ
3,15
Каолин АД
3,17
Актив Пропъртис АДСИЦ
3,18
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
3,21
Енемона АД
3,22
Булгартабак - холдинг АД
3,25
Енерго-Про Мрежи АД
3,27
София Комерс - Заложни къщи
3,30
Адванс Терафонд АДСИЦ
3,31
Фонд имоти АДСИЦ
3,32
Синергон Холдинг АД
3,37
Софарма имоти АДСИЦ
3,40
Албена АД
3,41
Проучване и добив на нефт и газ АД
3,42
Спиди АД
3,48
Агро Финанс АДСИЦ
3,59
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
3,65
Петрол АД
3,87
ТБ Корпоративна търговска банка АД
3,88
 
Оценъчна скала
Силно подценена
Подценена
Справедливо оценена
Надценена
Силно надценена
1
2
3
4
5
Ребалансирано е до 100% в случая когато има гласаване Нямам мнение
Настоящите данни са от анкета направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции и не са препоръка за покупко продажба на акции.