четвъртък, 18 февруари 2021 г.

Кучетата на BGTR30 за 2021 година

 

Стратегията "Кучетата на Dow" е една от най-простите практики за инвестиции. В началото на годината, инвеститорите просто купуват равно претеглена кошница от десетте акции с най-висока дивидентска доходност в Dow Jones Industrial Average към момента. Кошницата от десет акции след това се сменя всяка година с новия набор от високо доходни акции. 

 

Причините да бъдат наричани дивиденски кучета са три

- висока дивидентска доходност

- търгуваеми акции в индекс

- платежоспособност за изплащане на дивидент.

 


При българските акции, за да приложим същия подход ще се използваме индекса BGTR
30.  Резултатът за 2020 е средно аритметично -6.5% и имаме трета лоша година за дивидентските акции. Значителните изкривявания от не ликвидността на българската борса доведоха до това, че в индекса присъстват значителен брой компании управлявани от група пенсионни фондове които при един ликвиден пазар не биха били част от индекса. Сега обаче те определят средната доходност на индексите, а техните цени са определят за нуждите на доходността на управляваните фондове, а не от пазара..

Резултатът на Кучетата на BGBX40 за 2020 е положителен в размер на 11.3% при спад на индекса от който са селектирани с -9.3 %. По – широката селекция от компании все още позволява на стратегията приложена върху този индекс да работи и вече трета година селекцията дивиденски акции от този индекс дава по – добри резултати от индекса.

Докато борсовият пазар в България е бутиков дялов пазар и в индексите попадат значителна част избрани само от един голям инвеститор компании, добри резултати при дивиденските стратегии ще дават подходи които премахват това изкривяване. Един опростен формализиран подход които може да се приложи е следния. Взимат се всички компании разпределяли дивидент за 2020.  Класират се по доверие мажоритарните собственици и очакване за подцененост и 10 най – добре представили се по този критерий  наричам портфейл - Smart Beta - Любими на форума

Това портфолио в добри за БФБ години дава най-високи резултати, а в лоши като цяло се справя по добре с по – малка загуба от Кучетата на BGTR30

 

Резултати за 2020 за Кучетата на BGTR30

 

 

Код

2019

Дивидент за 2019

Div Yield

2020

Div

Div Yield

Ценова доходност 2020

Доходност

1

GR6

1.68

0.122

7.26%

1.46

0.044

3.01%

-13%

-10.1%

2

SFTRD

5.65

0.300

5.31%

5.55

0.300

5.41%

-2%

3.6%

3

0EA

1.13

0.058

5.13%

1.05

0.068

6.49%

-7%

-0.6%

4

CENHL

4.76

0.242

5.09%

5.45

0.246

4.51%

14%

19.0%

5

BREF

1.98

0.100

5.03%

1.69

0.124

7.35%

-15%

-7.3%

6

MCH

6

0.300

5.00%

6.25

0.260

4.16%

4%

8.3%

7

SFI

6.45

0.268

4.16%

5.7

0.284

4.98%

-12%

-6.6%

8

CHIM

1.59

0.063

3.96%

0.94

0.000

0.00%

-41%

-40.9%

9

ATERA

1.755

0.047

2.68%

1.81

0.140

7.73%

3%

10.9%

10

ALB

42

0.800

1.90%

24.8

0.000

0.00%

-41%

-41.0%

 

Резултатите за предходните години са

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dogs of BGTR30

35%

6%

11%

29%

40%

21%

-1.7%

24.3%

16.7%

-9.3%

-8.4%

-6.5%

BGTR30

23%

-9%

-13%

-3%

35%

17%

-6.1%

19.7%

21.1%

-10.7%

4.0%

-3.3%

Dogs of BGBX40

-

-

-

-

-

-

1.7%

16%

15.3%

-7.7%

1.4%

11.3%

BGBX40

-

-

-

-

-

-

-11.4%

19.8%

18.5%

-12.0%

-3.7%

-9.3%

Smart Beta - Любими на форума

 

 

 

 

 

 

8.0%

29.0%

22.9%

-6.6%

-7.3%

2.1%

Средно пенсионни фондове

7.7%

5.2%

-0.1%

7.4%

5.5%

5.7%

3.3%

3.2%

6.5%

-3.2%

5.6%

1.3%

 

 

За 2021 Кучетата на BGTR30 са следните 10 дивиденски акции в индекса.

 

 

Код

2020

Дивидент за 2020

Div Yield

1

ATERA

1.81

0.140

7.73%

2

BREF

1.69

0.124

7.35%

3

0EA

1.05

0.068

6.49%

4

SFTRD

5.55

0.300

5.41%

5

AKTIV

9.5

0.490

5.16%

6

SFI

5.7

0.284

4.98%

7

CENHL

5.45

0.246

4.51%

8

MCH

6.25

0.260

4.16%

9

HIKA

1.8

0.074

4.08%

10

SFARM

3.2

0.110

3.44%

 

За 2021 Кучетата на BGBX40 са следните 10 дивиденски акции в индекса

 

 

Код

2020

Дивидент за 2020

Div Yield

1

ATERA

1.81

0.140

7.73%

2

BPY

1.11

0.082

7.38%

3

BREF

1.69

0.124

7.35%

4

0EA

1.05

0.068

6.49%

5

SOFCOM2

7.25

0.400

5.52%

6

HES

3.84

0.210

5.47%

7

SFTRD

5.55

0.300

5.41%

8

AKTIV

9.5

0.490

5.16%

9

SFI

5.7

0.284

4.98%

10

CENHL

5.45

0.246

4.51%

 

 

За 2021 Smart Beta

 

 

2020

Доверие

Оценка

BREF

1.69

3.88

3.792

ATERA

1.81

3.93

3.510

0SP

59.5

4

3.333

SFTRD

5.55

3.71

3.583

A4L

6.95

4

3.065

HES

3.84

3.8

3.132

LACH

6.45

4.08

2.814

SFARM

3.2

3.48

3.125

CENHL

5.45

3.53

3.051

SFI

5.7

3.68

2.923

 

 

Настоящият анализ не е препоръка за покупка или продажба на акции. Тази година значително закъснях в публикуването на анализа, но начинът по който са избрани компаниите същия както в предходните години.

 

Ако някой е прочел всичко до тук и го намира за полезно моля оставете някакъв коментар J