събота, 6 януари 2024 г.

Топ 10 поскъпващи акции за 2024 година на Форума на ИнвесторБГ

 

Топ 10 поскъпващи акции за 2024 година на Форума на ИнвесторБГ

 В таблицата по долу са обобщени анкетни данни от допитване на участниците във Форума на ИнвесторБГ. Към тях са добавени и данни от двете анкети провеждани по едно и също време във форума. В допитването са използвани данните от 53 прогнози. Прогнозите се дават от индивидуални участници във форума и състоят от имена на десет компании, като първата получава 10 точки, втората 9 и така до последната десета компания, която взима 1 точка. 

От анонимната анкета за Портфейл на Форума през 2023 година са взети данни за наличност в портфейлите на потребителите на форума съответни акции. Те не съвпадат с наличностите в портфейлите на даващите прогнози участници. От анонимната анкета за Доверие в мажоритарните собственици имениджърите за 2023 година са взети данни за доверието на потребителите на форума в управляващите съответни компании. Ползвани са и данни от предходни анкети за предишни периоди.

Всички данни са събирани от малък брой участници, заинтересовани от български акции, и поради това не може да се счита че данните имат представителен характер или са препоръка за действия с български акции. Те отразяват само текущите към момента на събиране на данните настроения и очаквания на участниците във форума на ИнвесторБГ. Празните полета са поради липса на данни в съответните анкети. 

 Информацията, с която разполага една група от специализирани инвеститори върху българския капиталов пазар е повече и по-точна от тази,  с която разполага всеки един по-отделно. Прогнозните резултати на малко участници успяват да победят общата прогноза, и практически никой не може да бие прогнозата на групата в продължение на 5 или повече години последователно. Общата прогноза отразява както знанието на форума за дългосрочното развитие на компаниите така и неговите краткосрочни настроения.
Няколко са ключовите фактора, които определят накъде ще се насочи инвеститорският интерес.
-    Доверието в мажоритарите
-    Растяща ли е компанията или има подценени активи
-    Дава ли дивидент
Доверието в мажоритарите от страна на инвеститорите зависи от това дали мажоритарите споделят печалбата с миноритарните инвеститори и всички компании, които спазват това и разпределят дивидент имат значително по-високо доверие от тези които не го правят.
Второто изискване е прозрачност на управлението на съвместния бизнес и отново се вижда, че компаниите които дават публични отчети за своята дейност на регулярна база се ползват от по-голямо доверие от инвеститорите.
Доверието е нематериално, но това не означава, че няма стойност. Компаниите с високо доверие се оценяват на база сконтирани бъдещи резултати за години напред, докато при компании с ниско доверие фокусът е върху ликвидационна стойност на компанията и краткосрочни спекулации.
Доверието в мажоритарните собственици се повишава когато
-    компанията разпределя дивидент
-    има предвидима дивидентска политика
-    има прозрачност при извършване на дейността
-    има честа комуникация на мениджмънта с останалите акционери
-    публично дадени в проспекти и интервюта обещания се спазват

Доверието се губи
-    когато компанията не споделя печалбата от дейността
-    няма регулярна информация за бизнеса
-    има неясни и непублични счетоводни сделки със свързани или близки компании на мажоритарните собственици
-    има сделки с акциите на компанията между самата компания и основния собственик на непрозрачен и непазарен принцип
В класацията за 2024 година първите 10 компании имат със средно  около 24% по – високо доверие от всички останали. Компаниите, които разпределят дивидент имат с около 32% по – високо доверие в управляващите компанията.
Компаниите с растящи приходи са в светлината на прожекторите и в класацията компании като Шели, Смарт Органик и Бианор се изкачват на по – горни позиции спрямо предходната година. Високи позиции имат и компаниите специализирани в инвестиции в растящи и стартиращи компании.
Феновете на скритата стойност и подценените активи са също много и компании като Първа инвестиционна Банка, Фонд за недвижими имоти България, Петрол и други се придвижват напред в класацията и в очакванията. Компанията Доверие от години заема първите места на класацията попадайки в същата категория.
Спирането на дивидента силно се наказва от инвеститорите.  Телелинк спря изплащането на дивидент миналата година, което доведе голям спад в доверието и значителен отлив на инвеститори. От друга страна големите дивиденти изплатени през миналата година или очакванията за изплащане на големи дивиденти през тази водят до нарастване на инвеститорския интерес и очаквания за бъдещи печалби, като например акциите на Българска фондова Борса АД