събота, 7 януари 2023 г.

Топ 10 поскъпващи акции за 2023 година на Форума на ИнвесторБГ

 В таблицата по долу са обобщени анкетни данни от допитване на участниците във Форума на ИнвесторБГ. Към тях са добавени и данни от двете анкети провеждани по едно и също време във форума. В допитването са използвани данните от 47 прогнози. Прогнозите се дават от индивидуални участници във форума и състоят от имена на десет компании, като първата получава 10 точки, втората 9 и така до последната десета компания, която взима 1 точка. 

От анонимната анкета за Портфейл на Форума през 2022 година са взети данни за наличност в портфейлите на потребителите на форума съответни акции. Те не съвпадат с наличностите в портфейлите на даващите прогнози участници. От анонимната анкета за Доверие в мажоритарните собственици и мениджърите за 2022 година са взети данни за доверието на потребителите на форума в управляващите съответни компании. Ползвани са и данни от предходни анкети за предишни периоди.

Всички данни са събирани от малък брой участници, заинтересовани от български акции, и поради това не може да се счита че данните имат представителен характер или са препоръка за действия с български акции. Те отразяват само текущите към момента на събиране на данните настроения и очаквания на участниците във форума на ИнвесторБГ. 

Празните полета са поради липса на данни в съответните анкети.