петък, 2 ноември 2012 г.

Класация за най- добра 5 годишна инвестиция на БФБ

В класацията на форума на Инвестор.бг за най – добра дългосрочна инвестиция в акции на БФБ на първите 10 места се класират
Софарма АД
0.93
М+С хидравлик АД
0.80
Адванс Терафонд АДСИЦ
0.78
ЧЕЗ Разпределение България АД
0.76
Стара планина Холд АД
0.71
Софарма Трейдинг АД
0.65
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
0.64
ТБ Първа Инвестиционна Банка
0.61
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
0.61
ТБ Централна кооперативна банка АД
0.60

Най – малко предпочитани компании, които не са избрани от никой от участниците във форума като предпочитана дългосрочна инвестиция са
Експат Бета АДСИЦ
0.00
Марицатекс АД
0.00
ТК-ХОЛД АД
0.00
Фаворит Холд АД
0.00

Цялата класация на форума на въпрос коя акция бихте купили сега и държали спокойно 5 години е
1
Софарма АД
0.93
2
М+С хидравлик АД
0.80
3
Адванс Терафонд АДСИЦ
0.78
4
ЧЕЗ Разпределение България АД
0.76
5
Стара планина Холд АД
0.71
6
Софарма Трейдинг АД
0.65
7
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
0.64
8
ТБ Първа Инвестиционна Банка
0.61
9
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
0.61
10
ТБ Централна кооперативна банка АД
0.60
11
ЗД Евроинс АД
0.57
12
Албена АД
0.56
13
Каолин АД
0.55
14
Алкомет АД
0.53
15
Юрий Гагарин АД
0.53
16
Енерго-Про Мрежи АД
0.50
17
ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ
0.50
18
БФБ-София АД
0.49
19
Дружба стъкларски заводи АД
0.49
20
Еврохолд България АД
0.49
21
Неохим АД
0.49
22
ЕМКА АД
0.48
23
Енерго-Про Продажби АД
0.48
24
Албена Инвест Холдинг АД
0.47
25
Фазерлес АД
0.45
26
Химимпорт АД
0.45
27
Елхим Искра АД
0.44
28
София Комерс - Заложни къщи
0.44
29
Спарки Елтос АД
0.44
30
Биовет АД
0.43
31
Медика АД
0.43
32
Проучване и добив на нефт и газ АД
0.42
33
Монбат АД
0.41
34
Булгартабак - холдинг АД
0.39
35
Зърнени Храни България АД
0.39
36
Актив Пропъртис АДСИЦ
0.35
37
Индустриален Холдинг България АД
0.35
38
Софарма имоти АДСИЦ
0.35
39
ТБ БАКБ АД
0.35
40
Трейс Груп Холд АД
0.34
41
Агрия груп холдинг АД гр. Варна
0.31
42
Билборд АД
0.31
43
Енергоремонт Холдинг АД
0.31
44
Петрол АД
0.31
45
БТК АД
0.30
46
София-БТ АД
0.27
47
Индустриален Капитал Холдинг АД
0.26
48
Фонд имоти АДСИЦ
0.26
49
Свилоза АД
0.25
50
ТБ Корпоративна търговска банка АД
0.24
51
Агро Финанс АДСИЦ
0.23
52
КРЗ Одесос АД
0.23
53
Инвестор.БГ АД
0.22
54
Меком АД
0.22
55
Доверие Обединен Холдинг АД
0.21
56
Синергон Холдинг АД
0.21
57
Топливо АД
0.20
58
БГ Агро АД
0.18
59
ИД Златен лев АД
0.17
60
Унифарм АД
0.17
61
Арома АД
0.15
62
Златни пясъци АД
0.15
63
Св Св. Константин и Елена Холдинг АД
0.15
64
Енемона АД
0.14
65
Захарни заводи АД
0.13
66
Златен лев Холдинг АД
0.13
67
Лавена АД
0.13
68
Тодоров АД
0.13
69
Ломско пиво АД
0.12
70
Холдинг Варна AД
0.12
71
Капман Грийн Енерджи Фонд АД
0.10
72
Каучук АД
0.10
73
Соларпро холдинг АД
0.06
74
Холдинг Пътища АД
0.06
75
Биоиасис АД
0.03
76
Българска Холдингова Компания АД
0.03
77
Експат Бета АДСИЦ
0.00
78
Марицатекс АД
0.00
79
ТК-ХОЛД АД
0.00
80
Фаворит Холд АД
0.00

Класацията е изготвена на база на мненията на активните участници във форума на ИнвесторБГ и няма за цел да бъде статистически представителна.
Публикуваното мнение не е препоръка за покупко продажба на акции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар