понеделник, 6 август 2012 г.

Меча сянка върху форума на ИнвесторБГ


Спрямо 1Q през 2Q инвеститорите от форума на ИнвесторБГ биха изтеглили 13 % от портфейла си от български акции, ако имаха тази възможност. Очакванията за представянето на СОФИКС в края на годината също се занижават. Ако през първото допитване средното очакване е за ръст от 12.4 % спрямо началото на годината, то сега активните форумни участници очакват средно 8.5 % ръст на СОФИКС за 2012 година. Продължава процесът на закриване на кредитираните позиции и вече 75 % са финансирали покупките си само с собствени средства. Дивидентоносещите акции са отново във фокуса на вниманието, докато акциите на растящите компании леко губят позиции, макар че разликата между двете алтернативи продължава да е малка.
Компаниите включени в индекса BGTR30 от които не се очаква дивидент за настоящата година са ТБ Централна кооперативна банка АД, ТБ Първа Инвестиционна Банка АД, Енергони АД, Химимпорт АД, Синергон Холдинг АД. За тези компании  над 70 % от форума очакват да не платят дивидент, а редът на изписване на компниите  отговаря на намаляването на процента на очакване.
Компаниите включени в индекса BGTR30 от които се очаква дивидент за настоящата година са Адванс Терафонд АДСИЦ, М+С хидравлик АД, Софарма АД, Булленд инвестмънтс АДСИЦ, Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ, Каолин АД, Стара планина Холд АД. За тези компании  под 10 % от форума очакват да не платят дивидент, а редът на изписване на компниите  отговаря на нарастването на процента на очакване.
Болшинството форумни участници не са изнеданадани от резултатите на фирмите и за следващото тримесечие също не очакват съществени промени от тримесечните отчети на пулбичните компании. 
Вероятно няма нито една корпоративна облигация, която да е атрактивна за индивидуалните участници на БФБ, нито през предходното тримесечие нито сега.  Все пак 69 % от форума е бил положително изненадан от доходността на пет годишните държавни облигации.
Настоящият коментари има аналитичен характер и няма за цел препоръка за покупка или продажба на акции.
Данни от двете анкети
Спрямо началото на годината в края на 2012 г. SOFIX ще се:

1Q
2Q
повиши с над 20%
38,40%
21,80%
повиши с 10 до 20%
32,60%
33,30%
повиши до 10 %
14,00%
19,20%
остане без промяна
5,80%
7,70%
понижи до 10 %
5,80%
10,30%
понижи с 10 до 20%
2,30%
6,40%
понижи с над 20%
1,20%
1,30%

Над или под очакванията ви са резултатите на публичните дружества за последното тримесечие?
Над
7.0%
6.5%
В унисон с очакванията
67.4%
72.7%
Под
22.1%
13.0%
Не мога да преценя
3.5%
7.8%
Сега на БФБ е време за
Покупка на акции
67.8%
59.0%
Продажба на акции
1.1%
1.3%
Репо
0.0%
2.6%
Маржин покупки
2.3%
1.3%
Къси продажби
1.1%
1.3%
Изчакване
24.1%
32.1%
Не мога да преценя
3.4%
2.6%
Какъв дял от активите Ви е финансиран с кредити?
Над 50%
11.6%
5.1%
Между 25 и 50%
9.3%
3.8%
Под 25%
11.6%
15.4%
Не използвам кредити
67.4%
75.6%
В какво предпочитате да инвестирате сега?
Депозит
10.7%
14.3%
Облигации
0.0%
0.0%
Ценни метали
2.4%
1.3%
Недвижима собственост
6.0%
5.2%
Земя
8.3%
9.1%
Акции на растящи компании
35.7%
33.8%
Акции на дивидентски компании
36.9%
36.4%
Какви очаквате да са следващите тримесечните отчети на компаниите на БФБ-София?
по добри от предходните
35.7%
23.4%
по лоши предходните
20.2%
19.5%
същите
38.1%
55.8%
нямам мнение
6.0%
1.3%
Ако сега разполагахте с всичките си активи предназначени за влагане в БФБ в кеш какъв процент бихте вложили сега в БФБ?
до 100 %
35,60%
16,70%
до 75 %
26,70%
26,90%
до 50 %
22,20%
25,60%
до 25 %
4,40%
20,50%
до 10 %
2,20%
6,40%
не бих вложил
8,90%
3,80%

Няма коментари:

Публикуване на коментар