петък, 16 януари 2015 г.

Резултати от анкетата за Януари 2015Сега е време за / трите най избирани отговора /
-          Покупка на акции
-          Изчакване
-          Преструктуриране на портфейла

С какъв хоризонт са Ви покупките сега
Не купувам сега
25,0%
дневна търговия
1,5%
седмична
10,3%
месечна
2,9%
тримесечна
10,3%
дългосрочна инвестиция
50,0%

С какъв хоризонт са Ви продажбите в момента
не продавам сега
59,7%
дневна търговия
6,0%
седмична
10,4%
месечна
6,0%
тримесечна
10,4%
излизам от пазара за дълго
7,5%

Какво би променило настоящата Ви стратегия за инвестиране в акции на БФБ / изберете 3 най - важни причини /
Ръст на инфлацията
24,2%
Падане на правителството
48,5%
Продажбата на Борсата на друг борсов оператор
34,8%
Ръст на ликвидността
60,6%
Търгуване с индексите на БФБ
25,8%
Реално въвеждане на къси и маржин
48,5%

Класация на българските акции 4Q 2014 

ЦКБ и Адванс Терафонд изпреварват Химимпорт в класацията за Януари 2015. Средната стойност на оценката се понижава значително, от 3.19 през декември 2014 до 2.75. По-добра стойност е имала през Януари 2013 когато е била 2.65.

ТБ Централна кооперативна банка АД
1,80
Адванс Терафонд АДСИЦ
1,85
Химимпорт АД
1,95
Зърнени Храни България АД
2,03
Трейс Груп Холд АД
2,07
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
2,20
Стара планина холд АД
2,25
М+С Хидравлик АД
2,32
Фазерлес АД
2,33
Софарма Трейдинг АД
2,38
Индустриален Холдинг България АД
2,38
Енерго-Про Мрежи АД
2,43
Индустриален Капитал Холдинг АД
2,43
БФБ-София АД
2,45
Енерго-Про Продажби АД
2,46
Еврохолд България АД
2,47
ЧЕЗ Разпределение България АД
2,48
Албена Инвест Холдинг АД
2,52
Проучване и добив на нефт и газ АД
2,52
Спиди АД
2,55
Монбат АД
2,55
ТБ Първа Инвестиционна Банка
2,55
Агрия груп холдинг АД
2,56
ЗД Евроинс АД
2,58
Албена АД
2,59
Софарма имоти АДСИЦ
2,59
Доверие Обединен Холдинг АД
2,61
Медика АД
2,64
Елхим Искра АД
2,64
Хидравлични елементи и системи АД
2,64
Биовет АД
2,64
ЕМКА АД
2,67
Билборд АД
2,69
Синергон Холдинг АД
2,71
Хидропневмотехника АД
2,74
Булгартабак - холдинг АД
2,75
Софарма АД
2,75
Топливо АД
2,83
Енергоремонт Холдинг АД
2,85
Свилоза АД
2,87
Неохим АД
2,96
Актив Пропъртис АДСИЦ
3,00
Златен лев Холдинг АД
3,00
Петрол АД
3,04
Юрий Гагарин АД
3,07
Алкомет АД
3,08
Арома АД
3,09
ТБ БАКБ АД
3,10
София Комерс – Заложни къщи
3,11
И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ
3,16
Унифарм АД
3,20
Ломско пиво АД
3,22
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
3,23
Спарки Елтос АД
3,28
ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ
3,30
Холдинг Варна AД
3,33
Фонд имоти АДСИЦ
3,36
Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ
3,48
Енемона АД
4,15
Енергони АД
4,38

Оценъчна скала
Силно подценена
Подценена
Справедливо оценена
Надценена
Силно надценена
1
2
3
4
5
Ребалансирано е до 100% в случая когато има гласуване Нямам мнение

Настоящите данни са от анкета направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции и не са препоръка за покупко продажба на акции.

Класацията е изготвена на база на мненията на активните участници във форума на ИнвесторБГ и няма за цел да бъде статистически представителна.
Данните използвани за обобщенията са от следните анкети 

Няма коментари:

Публикуване на коментар