петък, 19 октомври 2012 г.

В кризата BGTR30 се справя по - добре от пенсионните фондовеИзмервано от дъното на българския капиталов пазар през февруари 2009 година до сега доходоносността на вложенията на всички пенсионни фондове е по- малка от възвращаемостта на BGTR30. Стойността на индекса BGTR30 на 20 февруари 2009 при затварянето на борсата е била 188,04 , докато вчера  /18.10.2012/ индексът е затворил при стойност 254,01. Една евентуална покупка на индекса би донесла 35 % възвращаемост за периода. 
Стойността на един дял  от съответните пенсионни фондове към съответните дати е

20.2.2009
18.10.2012
ПОД
ДПФ
ППФ
УПФ
ДПФ
ППФ
УПФ
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД
1,0997
1,1058
1,1261
1,3944
1,3874
1,39515
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД
1,0641
1,1345
1,1185
1,3927
1,4106
1,45263
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД
1,1
1,1139
1,159
1,3458
1,2805
1,32537
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД
1,0323
1,0102
1,0572
1,2692
1,2482
1,26526
"АЙ ЕН ДЖИ ПОД" ЕАД
1,09
1,1223
1,137
1,3833
1,3877
1,38611
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД
1,0917
1,201
1,2154
1,3413
1,4774
1,50064
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД
0,7446
1,0066
1,0263
0,8851
1,2557
1,29727
ПОД "ТОПЛИНА" АД
0,8746
0,9521
0,9437
1,1186
1,1641
1,16444
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД
0,979
1,0003
1,0136
1,1853
1,2307
1,28168

Или доходът, който са постигнали спестителите придобили дялове от пенсионните фондове към същата дата са 

18.10.2012
Годишен доход от старта 1 юли 2004
ПОД
ДПФ
ППФ
УПФ
ДПФ
ППФ
УПФ
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД
26,8%
25,5%
23,9%
4,7%
4,7%
4,8%
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД
30,9%
24,3%
29,9%
4,7%
4,9%
5,5%
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД
22,3%
15,0%
14,4%
4,2%
3,4%
3,9%
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД
23,0%
23,6%
19,7%
3,2%
3,0%
3,2%
"АЙ ЕН ДЖИ ПОД" ЕАД
26,9%
23,6%
21,9%
4,6%
4,7%
4,6%
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД
22,9%
23,0%
23,5%
4,1%
5,7%
6,0%
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД
18,9%
24,7%
26,4%
-1,4%
3,1%
3,6%
ПОД "ТОПЛИНА" АД
27,9%
22,3%
23,4%"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД
21,1%
23,0%
26,4%
Индексът СОФИКС е постигнал 25.3 % за същия период и успява все пак да надвиши средната доходност на фондовете която е 23.5%. Пенсионните фондове за периода от старта на обявяване на ежедневната оценка на активите и пасивите на пенсионните фондове са постигнали средна годишна доходност от 4.1 % за над 8 години история.
Индекс
20.2.2009
18.10.2012
BGTR30
188,04
254,01
SOFIX
260,79
326,69

Материалът има  аналитичен характер и не е препоръка за покупко продажба на акции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар