четвъртък, 4 януари 2018 г.

Кучетата на BGTR30 за 2018 година


Стратегията "Кучетата на Dow" е една от най-простите практики за инвестиции. В началото на годината, инвеститорите просто купуват равно претеглена кошница от десетте акции с най-висока дивидентска доходност в Dow Jones Industrial Average към момента. Кошницата от десет акции след това се сменя всяка година с новия набор от високо доходни акции. 
При българските акции, за да приложим същия подход ще се използваме индекса BGTR30.  Резултатът за 2017 е средно аритметично 16,7%, което е с почти 4 % под средния резултат за последните 9 години. За първи път резултатът е по – малък от резултата на индекса BGTR30, който е постигнал доходност 21.1%. Дългосрочното инвестиране в дивиденски компании на БФБ вероятно вече е станало водещата стратегия на инвеститорите и това води до сравнително по-висока оцененост на този вид компании и съответно по – ниска бъдеща възвращаемост спрямо не носещите дивидент акции.


 Резултати за 2017

Код
Цена в края на 2016
Цена в края на 2017
Div
Div Yield
Ценова доходност 2017
Доходност
SFI
5.384
6.55
0.2863
4.4%
21.7%
26.0%
ATERA
2.09
2.199
0.17
7.7%
5.2%
12.9%
SFTRD
6.3
7.649
0.3
3.9%
21.4%
25.3%
BREF
2.267
2.224
0.07
3.1%
-1.9%
1.3%
MCH
6.647
8.078
0.26
3.2%
21.5%
24.7%
CENHL
6.49
8.01
0.217
2.7%
23.4%
26.1%
MONBAT
9.66
10.175
0.28
2.8%
5.3%
8.1%
TRACE
5.26
4.55
0
0.0%
-13.5%
-13.5%
CHIM
1.67
1.789
0.054
3.0%
7.1%
10.1%
SFARM
2.98
4.284
0.1
2.3%
43.8%
46.1%


Резултатите за предходните години са2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Dogs of BGTR30
35%
6%
11%
29%
40%
21%
-1.7%
24.3%
16.7%
BGTR30
23%
-9%
-13%
-3%
35%
17%
-6.1%
19.7%
21.1%
Dogs of BGBX40
-
-
-
-
-
-
1.7%
16%
15.3%
BGBX40
-
-
-
-
-
-
11.4%
19.8%
18.5%
Средно пенсионни фондове
7.7%
5.2%
-0.1%
7.4%
5.5%
5.7%
3.3%
3.2%
6.5%Причините да бъдат наричани дивиденски кучета са три
- висока дивидентска доходност
- търгуваеми акции в индекс
- платежоспособност за изплащане на дивидент.За 2018 Кучетата на BGTR30 са следните 10 дивиденски акции в индекса.Код
Цена в края на 2017
 Дивидент за 2016
Дивидентска доходност
3CZ
271
25.4
9.4%
ATERA
2.199
0.17
7.7%
0EA
1.33
0.0779
5.9%
SFTRD
7.649
0.3
3.9%
5ODE
95
3.2
3.4%
MCH
8.078
0.26
3.2%
BREF
2.224
0.07
3.1%
CHIM
1.789
0.054
3.0%
MONBAT
10.175
0.28
2.8%
CENHL
8.01
0.217
2.7%


Кучетата от по-широкия индекс са се справили по-лошо през 2017 година, като са постигнали нарастване от 15.3 % .

Код
Цена в края на 2016
Цена в края на 2017
Div
Div Yield
Ценова доходност 2017
Доходност
SFI
5.384
6.55
0.2863
4.4%
21.7%
26.0%
ATERA
2.09
2.199
0.17
7.7%
5.2%
12.9%
SFTRD
6.3
7.649
0.3
3.9%
21.4%
25.3%
HES
4.266
5.192
0.18
3.5%
21.7%
25.2%
GAZ
8.4
7.1
0.29
4.1%
-15.5%
-11.4%
BREF
2.267
2.224
0.07
3.1%
-1.9%
1.3%
0EA
1.399
1.33
0.0779
5.9%
-4.9%
0.9%
MCH
6.647
8.078
0.26
3.2%
21.5%
24.7%
CENHL
6.49
8.01
0.217
2.7%
23.4%
26.1%
0SP
36.25
43.299
1.13
2.6%
19.4%
22.1%


Единствената селекция от акции, която успява да победи индекса BGTR30 е тази на дивиденските акции, които едновременно имат високи очаквания и високо доверие в тях от инвеститорите плюс висок дивидент – наричам ги селекция Любими 2017 и техният резултат за годината  е 22.9%

Код
Доверие
Оценка
2016
2017
Div
Div Yield
Ценова доходност
Доходност
CENHL
4.27
7.45
6.49
8.01
0.217
2.7%
23.4%
26.1%
MONBAT
4.14
7.53
9.66
10.175
0.28
2.8%
5.3%
8.1%
MCH
4.13
7.4
6.647
8.078
0.26
3.2%
21.5%
24.7%
ATERA
4.2
7.25
2.09
2.199
0.17
7.7%
5.2%
12.9%
SFTRD
3.9
7.76
6.3
7.649
0.3
3.9%
21.4%
25.3%
HES
4.16
7.08
4.266
5.192
0.18
3.5%
21.7%
25.2%
SFARM
3.89
7.37
2.98
4.284
0.1
2.3%
43.8%
46.1%
BREF
3.71
7.69
2.267
2.224
0.07
3.1%
-1.9%
1.3%
SFI
3.9
7.3
5.384
6.55
0.2863
4.4%
21.7%
26.0%
LACH
3.49
6.88
5.28
6.85
0.26
3.8%
29.7%
33.5%


Кучетата на BGBX40 за 2018

Код
Цена в края на 2017
 Дивидент за 2016
Дивидентска доходност
BTH
33
5.82
17.6%
3CZ
271
25.4
9.4%
ATERA
2.199
0.17
7.7%
0EA
1.33
0.0779
5.9%
SFI
6.55
0.2863
4.4%
GAZ
7.1
0.29
4.1%
SFTRD
7.649
0.3
3.9%
LACH
6.85
0.26
3.8%
HES
5.192
0.18
3.5%
MCH
8.078
0.26
3.2%


Стратегията "Кучетата на Dow" е една от най-простите практики за инвестиции. В началото на годината, инвеститорите просто купуват равно претеглена кошница от десетте акции с най-висока дивидентска доходност в Dow Jones Industrial Average към момента. Кошницата от десет акции след това се сменя всяка година с новия набор от високо доходни акции. 
При обратно тестване на стратегията "Кучетата на Dow" през 90-те години с данни започващи от 1920 година, стратегията е показала, че надминава целия пазар като цяло. Популяризирането на резултатите от тази проста стратегия  е довело до широкото и използване от взаимни фондове и институционални инвеститори, а от там е последвало покачването на цените на дивидентските акции и понижаване на доходността на стратегията, което я компрометирало и извадило от масова употреба. През последните години стратегията отново показва резултати по добри от индексите...
При индексите не всички акции дават дивидент - в България примерно 1/2 от компаниите съставляващи индекса BGTR30 дават дивидент, при S&P 500 вече 4/5 дават дивидент.

Настоящият анализ не е препоръка за покупка или продажба на акции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар