понеделник, 17 януари 2011 г.

BGTR30 е по-добрият пазарен барометър на БФБ

След последното ребалансиране на индекса SOFIX, той изтърва темпото на пазара и се превърна в изоставащ индикатор на случващото се на БФБ. Ако се вземат стойностите на двата индекса / SOFIX и BGTR30/ и се нормират към стойностите им към началото на 2009 година /05.01.2009/, то може да се забележи, че двата индекса са се движели паралелно до ребаланса на индексите извършено през септември 2010 година.
                Поради по дългата ценова история SOFIX и поради практически еднаквите движения използването на BGTR30 не беше рационално. След ребаланса обаче разликата стана съществена и силно забележима. Докато SOFIX правеше нови годишни дъна, по-широкият BGTR30 успя да издържи и да тръгне нагоре. Също така вече прави по високи стоиностти от върха си през есентта и по този начин отразява по-добре нарастналата активност и повишаващи се бичи настроения на БФБ.

               Втората причина да се обръща внимание повече на  BGTR30 е, че неговата пазарна капитализация е с почти 50 % по-голяма от пазарната капитализация на SOFIX. Пазарна капитализация на BGTR30 е 3 690 милиона лева, докато на SOFIX е 2 482 милиона лева. Всички данни са към 17.01.2011.
                BGTR30 е и по-представителен за броя сключени сделки на БФБ. Ако бъдат сумирани  всички сделки към 17.01.2011 с всички компании за една година назад в двата индекса и се съизмерят спрямо общия брой сделки за 2010  година - / половината от сумата на всички сделки през 2010 на всички посредници е равна на 109738 / ще се получи,
Общо сделки за 2010
109 738
дял на SOFIX
43,2%
дял на BGTR30
56,0%

че с компаниите включени в  BGTR30 са сключени над 56 % от всички сделки сключвани на БФБ. Единствената компания в SOFIX, която не присъства BGTR30 е най активно търгуваната за една година назад компания, а именно CCB - с 7196 сделки за година назад. Ако бъде поставена на мястото на едната от двете акции с които единствено търгуват / преоценяват фондовете, а именно - ADVEQ или  1VX, то полученият инедкс ще представлява над 62 % от всички сключени сделки на БФБ за 2010 година.
Код на компания
Брой сделки за една година назад
Брой сделки за един месец назад
ADVEQ
190
20
ALB
1247
54
ALBHL
600
32
DOVUHL
1258
216
EHBG
5558
346
ELARG
998
115
IHLBL
2049
301
KAO
1829
147
ODES
444
76
HIKA
925
152
MONBAT
3551
189
NEOH
691
64
ORGH
894
25
OTZK
1689
113
ZHBG
4074
247
PETHL
1127
71
SFARM
5071
412
CENHL
2206
237
BACB
1146
109
CORP
545
28
FIB
3686
258
ENM
2102
177
BIOV
1124
127
HDPAT
5938
300
CHIM
5432
56
TRACE
3798
506
BREF
1375
124
MCH
739
72
1VX
71
11
ATERA
1054
65
Общо
61411
4650
* - данните са към 17.01.2011

Няма коментари:

Публикуване на коментар