четвъртък, 8 ноември 2012 г.

Пени Стокс Сравнителен анализ 4Q 2012Въпреки видимото разочарование от Меком, компанията запазва първата позиция в класацията на очакванията за поскъпване от над 100 % за една година при българските Пени Стокс.  Новата  любима Пени Стокс на форума е Зърнени Храни и тя наближава по очаквания за растеж първата позиция.
Разочарование има от следващите две взаимно свързани компании Химимпорт и ЦКБ, докато с наближаването на края на годината Фонд имоти леко подобрява позициите си в посока оптимизъм.

Класация - Кои пени стокс акции имат най- голям шанс да направят поскъпване от 100 % за следващия период от една година?

Пени Стокс
3Q 2012
4Q 2012
1
Меком АД
50%
42%
2
Зърнени Храни България АД
31%
38%
3
ТБ Централна кооперативна банка АД
40%
35%
4
Химимпорт АД
53%
35%
5
Фонд имоти АДСИЦ
26%
30%
6
Билборд АД
18%
25%
7
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ
26%
24%
8
ЗД Евро инс АД
21%
20%
9
Арома АД
11%
16%
10
Индустриален Холдинг България АД
19%
16%
11
Спарки Елтос АД
11%
16%
12
Доверие Обединен Холдинг АД
4%
14%
13
Ломско пиво АД
7%
14%
14
Синергон Холдинг АД
25%
13%
15
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
10%
13%
16
Актив Пропъртис АДСИЦ
14%
10%
17
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
4%
10%
18
Еврохолд АД
21%
10%
19
Свилоза АД
4%
10%
20
Соларпро холдинг АД
3%
9%

                 В класацията за най – голям шанс за фалит на първите места са компании в ликвидация, но инвеститорите на БФБ продължават да си ги търгуват на свой риск, а четвъртото място се заема отново от Меком като очакванията за фалит на компанията значително са се повишили и са съзимерими с компаниите в процес на ликвидидация.

Класация - Кои от следните пени стокс, очаквате да фалират в следващия период от една година?

Пени Стокс
3Q 2012
4Q 2012
1
Мостстрой АД

66%
2
Оловно цинков комплекс АД
59%
54%
3
Химко АД

50%
4
Меком АД
30%
49%
5
Полимери АД
48%
48%
6
ХД Пътища АД
59%
43%
7
Железопътна инфраструктура - холдингово дружество
51%
36%
8
Енергони АД
27%
27%
9
Фонд имоти АДСИЦ
30%
19%
10
Билборд АД
3%
14%
11
САФ Магелан АД
12%
14%
12
ЦБА Асет Мениджмънт АД
8%
14%
13
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
10%
11%
14
Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София
5%
10%
15
Декотекс АД
14%
10%
16
Деспред АД
15%
9%
17
Корпорация за технологии и иновации Съединение АД
12%
9%
18
Агроенерджи Инвест АДСИЦ
5%
9%
19
Соларпро холдинг АД
10%
9%
20
Уеб Медия Груп АД
6%
9%

                Средното очакване на всички пени стокс да фалират е 13,5 % докато средното очакване на всички пени стокс да направят удвояване на цената е 10,8 % което означава че инвестирането, поне на база очаквания и без внимателен подбор а във всички по равно, в този тип компании има отрицателно математическо очакване и според форума би донесло загуба.
Настоящият анализ е направен на база анкета във форума на ИнвесторБГ сред търгувалите и интересуващите се от Пени Стокс в България  и не е препоръка за покупко продажба на акции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар