петък, 9 ноември 2012 г.

Пазарен ветропоказател Анализ 4Q 2012                Инвеститорите от форума на ИнвесторБГ в анкетата за последното тримесечие на 2012 заявяват увеличено желание да държат активите си в акции на БФБ. Ако през лятото в анкетата за полугодието биха разположили 55 % от портфейла си в акции на БФБ сега делът на активи от БФБ се е повишил до 63 %.
Въпрос - Ако сега разполагахте с всичките си активи предназначени за влагане в БФБ в кеш какъв процент бихте вложили сега в БФБ?

2Q 2012
4Q 2012
до 100 %
16,70%
34,00%
до 75 %
26,90%
22,30%
до 50 %
25,60%
20,20%
до 25 %
20,50%
8,50%
до 10 %
6,40%
5,30%
не бих вложил
3,80%
9,60%

                Инвеститорите не са изненадани от данните за третото тримесечие и резултатите са в рамките на очакванията. Не очакват и съществените промени и изненади в отчетите за последното тричесечие на 2012 година. Инвестициите на БФБ продължават да са финансирани основно само със собствени средства като 78 % от анкетираните заявяват че не ползват кредити. Има промяна в отношението към инвестициите в земята, като активите се пренасочват към дивиденските акции
Въпрос - В какво предпочитате да инвестирате сега?

2Q 2012
4Q 2012
Депозит
14.3%
14.3%
Облигации
0.0%
0.0%
Ценни метали
1.3%
0.0%
Недвижима собственост
5.2%
5.5%
Земя
9.1%
3.3%
Акции на растящи компании
33.8%
35.2%
Акции на дивидентски компании
36.4%
41.8%

                Около 30 % от анкетираните смятат че данъкът върху лихвите на депозитете ще се отрази позитивно на търговията с акции на БФБ, но болшинството от 60 % е на мнение че няма да се отрази, тъй като според 53 % от анкетираните БФБ се намира в Ледников период. Все пак 63 % смятат че дъното на спада на акциите е подминато.
                Би била неприятна изненада за инвеститорите, ако следните дружества не разпределят дивидент за 2012 година
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
1,40%
Адванс Терафонд АДСИЦ
2,70%
М+С хидравлик АД
2,70%
Стара планина Холд АД
4,10%
Софарма АД
5,40%
Софарма Трейдинг АД
5,40%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
6,80%
                Докато ако дружествата в последната таблица рапредeлят дивидент това би било позитивна изненада за пазара
Химснаб България АД (ЕМПИ АД)
71,60%
Еврохолд България АД
73,00%
Енергони АД
73,00%
Холдинг Варна АД
74,30%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД
81,10%
ТБ Централна кооперативна банка АД
82,40%
·          Процентът във втората колона е очакването за НЕплащане на дивидент от обикновените акции на съответните компании.

Настоящият анализ е направен на база анкета във форума на ИнвесторБГ сред търгувалите и интересуващите се от БФБ и не е препоръка за покупко продажба на акции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар