вторник, 12 февруари 2013 г.

Бикове ветерани се връщат за реваншПреди години когато за първи път се случи да няма продължително време сделки на БФБ, настана времето на Смъртта на Бика реколта2007.  Сега три години по късно оцелелите бикове се връщат на пазара за реванш. Практически всички инвеститори на БФБ са настоящи или потенциални бикове, тъй като сделки на късо практически няма. Няколко са съществените промени настанали от началото на 2013 в настоенията и очакванията на инвеститорите на БФБ , активни участници в форума на ИнвесторБГ.
1.        Инвеститорите с все по голяма увереност през последното тримесечие смятат, че дъното на СОФИКС е вече минало и през това тримесечие 81 % считат така

Видяхме ли дъното на СОФИКС
1Q 13
4Q 12
2Q 12
Не, има още надолу
7,00%
20,70%
18,40%
Да, подминахме го
81,40%
63,00%
61,80%
Не знам
11,60%
16,30%
19,70%

2.        Ако до края на миналата година преобладаващата група считаше че се намираме в ледников период на БФБ, в началото на 2013 с ръста на финансовите акции болшинството вече вижда началото на нов инвестиционен бум 

В коя фаза се намира БФБ?
1Q 13
4Q 12
Ледников период
19,00%
53,80%
Начало на нов инвестиционен Бум
76,20%
35,20%
Прегряване
2,40%
0,00%
Спадащ пазар
2,40%
11,00%

3.        Има отлив от интереса за покупка на защитните акции на компании носещи дивидент

 В какво предпочитате да инвестирате сега?
1Q 13
4Q 12
2Q 12
1Q 12
Депозит
7,00%
14,30%
14,30%
10,70%
Облигации
1,20%
0,00%
0,00%
0,00%
Ценни метали
1,20%
0,00%
1,30%
2,40%
Недвижима собственост
4,70%
5,50%
5,20%
6,00%
Земя
8,10%
3,30%
9,10%
8,30%
Акции на растящи компании
55,80%
35,20%
33,80%
35,70%
Акции на дивидентски компании
22,10%
41,80%
36,40%
36,90%

4.        От друга страна обаче риск апетитът не e нараснал значително 

Какъв дял от активите Ви е финансиран с кредити?
1Q 13
4Q 12
2Q 12
1Q 12
Над 50%
7,60%
10,60%
5,10%
11,60%
Между 25 и 50%
10,90%
2,10%
3,80%
9,30%
Под 25%
10,90%
9,60%
15,40%
11,60%
Не използвам кредити
70,70%
77,70%
75,60%
67,40%

    Сега на БФБ е време за
1Q 13
4Q 12
2Q 12
1Q 12
Покупка на акции
59,30%
61,70%
59,00%
67,80%
Продажба на акции
7,70%
3,20%
1,30%
1,10%
Репо
3,30%
2,10%
2,60%
0,00%
Маржин покупки
2,20%
1,10%
1,30%
2,30%
Къси продажби
1,10%
3,20%
1,30%
1,10%
Изчакване
23,10%
25,50%
32,10%
24,10%
Не мога да преценя
3,30%
3,20%
2,60%
3,40%

5.        Също така желанието да се влагат пари в български компании също не се е повишило, защото на въпроса  Ако сега разполагахте с всичките си активи предназначени за влагане в БФБ в кеш какъв процент бихте вложили сега в БФБ? средно притеглената алокация на средства остава в рамките на обичайната за цялата 2012


1Q 13
4Q 12
2Q 12
1Q 12
до 100 %
31,90%
34,00%
16,70%
35,60%
до 75 %
25,30%
22,30%
26,90%
26,70%
до 50 %
20,90%
20,20%
25,60%
22,20%
до 25 %
12,10%
8,50%
20,50%
4,40%
до 10 %
5,50%
5,30%
6,40%
2,20%
не бих вложил
4,40%
9,60%
3,80%
8,90%
средно претеглено
65%
63%
55%
68%

Увеличаването на броя сделки в пъти, активизирането на стари и нови никове във финансовите теми свързани с български акции и други коствени белези дават предпоставка да се предположи, че на пазара са се завърнали оцелелите бикове ветерани и те са в основата на покачването на цените от началото на годината. За появата на нови бикове ще може да се говори при систематичен ръст на доверителните и портфейлните схеми, ръст на кредитните, репо и маржин експозиции – все неща които все още не са се случили.

 Настоящият анализ не е препоръка за покупка или продажба на акции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар