четвъртък, 14 февруари 2013 г.

Цената на ДовериетоЦената на акциите на публичните компании е в пряка връзка с доверието в мажоритарните собственици. Цената  е съставена от две основни компоненти – реална настояща счетоводна оценка на притежаваните активи и имагенерна виртуална оценка на бъдещето на компанията и възможностите и да генерера печалби за в бъдеще. Тази именно втора част е силно подвласна на доверието. По петобалната система участниците във форума на ИнвесторБГ и инвеститори в български акции определиха доверието си в мажоритарните собственици на следните компании от индекса BGTR30


Доверие
Дивиденти *
Ежемесечни отчети
Относно неутрална оценка 3
Адванс Терафонд АДСИЦ
4,19
да
да
140%
М+С хидравлик АД
4,05
да
да
135%
Стара планина Холд АД
4
да
да
133%
Монбат АД
3,9
да
да
130%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
3,61
да

120%
Албена АД
3,24
да

108%
Софарма Трейдинг АД
3,22
да
да
107%
Албена Инвест Холдинг АД
3,2
да

107%
Трейс груп холд АД
3,15
да

105%
Каолин АД
3,13
да

104%
Софарма АД
3,11
да
да
104%
Българска фондова борса – София АД
3,1
да

103%
ТБ Корпоративна търговска банка АД
3,03
да

101%
Агро финанс АДСИЦ
2,88
да
да
96%
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
2,87
да

96%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД
2,84


95%
Неохим АД
2,79
да

93%
Индустриален Холдинг България АД
2,72


91%
Булгартабак - холдинг АД
2,56


85%
Доверие Обединен Холдинг АД
2,54


85%
Еврохолд България АД
2,52

да
84%
ТБ Централна кооперативна банка АД
2,52


84%
Химимпорт АД
2,31


77%
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ
2,22


74%
ЕМПИ АД
2,04


68%
Енемона АД
2


67%
Сила Холдинг АД
1,94


65%
Холдинг Варна АД
1,93


64%
Синергон Холдинг АД
1,85


62%
Енергони АД
1,2


40%
* - разпределял ли е дивидент настоящият мажоритарен собственик  през последните  3 години

Първото изискване на инвеститорите към мажоритарите е  те да споделят печалбата и всички компании, които спазват това и разпределят диведент имат значително по-високо доверие от тези които не го правят.
Второто изискване е прозрачност на управлението на съвместния бизнес и отново се вижда, че компаниите които дават отчети за своята дейност на месечна база се ползват от по-голямо доверие от инвеститорите.
Доверието е нематериално, но това не означава, че няма стойност. Нека да вземем двата крайни случая в горната таблица. Изключваме Енергони, чиито активи са продукт на финансов и счетоводен инженеринг, и взимаме две компании чиито активи са предимно свързани с недвижими имоти. Оценката на доверието в Адванс Тера е 4.19, докато оценката на Синергон Холдинг е 1.85. Разликата между двете доверия е 2.3. Към момента на настоящите цени на двете акции са съответно за Адванс Тера 2.53 лева и 1 лев за Синергон холдинг. Когато цената на акцията има локален максимум в този момент доверието би трябвало да е най – високо. Взимаме локалните максимуми по времето на предишния ценови бум на БФБ на двете акции. За Адванс Тера това е 2.1 лева за акция, докато при Синергон Холдинг максимумът е бил 17.4 лева за акция. С отчитане на дивидентите при Адванс Тера настоящата цена е с 36 % над предишния максимум, докато при Синергон Холдинг цената се намира -94 % под предишния връх.
Сумарно се получава че 2.3 Доверие се равнява на 130 % отклонение на цената, нормирано през момента на максимално доверие в миналото. Или загубата на единица Доверие по петобалната система води до 55 % загуба в цената на акцията.
Примерът има само за цел да докаже, че има силна корелация между доверието в собствениците на компаниите и цената на акциите, без да има претенция за общо валидно икономически и статистически обосновано правило.

Доверието в мажоритарните собственици се повишава когато
-           - компанията разпределя дивидент
-          - има предвидима дивидентска политика
-          - има прозрачност при извършване на дейността
-          - има честа комуникация на мениджмънта с останалите акционери
-     - публично дадени в проспекти и интервюта обещания се спазват

Доверието се губи
-         -  когато компанията не споделя печалбата от дейността
-          - няма регулярна информация за бизнеса
-          - има неясни и непублични счетоводни сделки със свързани или близки компании на мажоритарните собственици
-          - има сделки с акциите на компанията между самата компания и основиня собственик на непрозрачен и непазарен принцип

Настоящият анализ не е препоръка за покупка или продажба на акции, но съдържа препоръки към мажоритарните собственици :-)

1 коментар:

  1. Да това е частен случай - примерно приложено същия метод при МСН и Енемона, цената на доверието е 15 % на единица Доверие.
    Ако пък се сметне за Атера и Синергон от дъната цената единица на Доверие е 44 %

    Факт е обаче че Доверието добавя стойност към цената на акцията - колко точно зависи и от други фактори.

    ОтговорИзтриване