четвъртък, 3 октомври 2013 г.

Класация на българските акции 4Q 2013Ако бъдат обобщени данните от последната анкета за очакванията на форума на ИнвесторБГ за българските акции се получава че  17 са подценени, а 34 са справедливо оценени. Средната стойност на очакванията за 51 компании е 3.08 или основните акции средно са справедливо оценени. Предходното тримесечие средната е била 2.92, а в началото на годината е била 2,65.Химимпорт АД
2,17
ТБ Централна кооперативна банка АД
2,22
Индустриален Холдинг България АД
2,46
Зърнени Храни България АД
2,66
ЕМКА АД
2,77
ЗД Евроинс АД
2,83
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
2,84
БФБ-София АД
2,85
ТБ Първа Инвестиционна Банка
2,86
Биовет АД
2,89
Елхим Искра АД
2,89
Юрий Гагарин АД
2,90
ЧЕЗ Разпределение България АД
2,90
Фазерлес АД
2,93
Стара планина Холд АД
2,93
Доверие Обединен Холдинг АД
2,93
Трейс Груп Холд АД
2,93
Българска роза-Севтополис АД
3,00
Индустриален Капитал Холдинг АД
3,00
Софарма Трейдинг АД
3,00
Алкомет АД
3,02
Агрия груп холдинг АД
3,02
Софарма АД
3,03
Албена Инвест Холдинг АД
3,05
Спарки Елтос АД
3,06
Неохим АД
3,06
ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ
3,07
Еврохолд България АД
3,07
Билборд АД
3,07
М+С хидравлик АД
3,08
Топливо АД
3,09
Монбат АД
3,14
Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ
3,15
Каолин АД
3,17
Актив Пропъртис АДСИЦ
3,18
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
3,21
Енемона АД
3,22
Булгартабак - холдинг АД
3,25
Енерго-Про Мрежи АД
3,27
София Комерс - Заложни къщи
3,30
Адванс Терафонд АДСИЦ
3,31
Фонд имоти АДСИЦ
3,32
Синергон Холдинг АД
3,37
Софарма имоти АДСИЦ
3,40
Албена АД
3,41
Проучване и добив на нефт и газ АД
3,42
Спиди АД
3,48
Агро Финанс АДСИЦ
3,59
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
3,65
Петрол АД
3,87
ТБ Корпоративна търговска банка АД
3,88
 
Оценъчна скала
Силно подценена
Подценена
Справедливо оценена
Надценена
Силно надценена
1
2
3
4
5
Ребалансирано е до 100% в случая когато има гласаване Нямам мнение
Настоящите данни са от анкета направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции и не са препоръка за покупко продажба на акции.
Няма коментари:

Публикуване на коментар