понеделник, 29 юли 2013 г.

Класация на българските акции 3Q 2013

Ако бъдат обобщени данните от последната анкета за очакванията на форума на ИнвесторБГ за българските акции се получава че  28 са подценени, а 21 са справедливо оценени. Средната стойност на очакванията за 49 компании е 2.92 или основните акции средно са справедливо оценени.

Химимпорт АД
2,04
ТБ Централна кооперативна банка АД
2,14
Индустриален Холдинг България АД
2,30
ЗД Евроинс АД
2,48
ТБ Първа Инвестиционна Банка
2,52
Зърнени Храни България АД
2,53
Билборд АД
2,59
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
2,66
БФБ-София АД
2,70
ЕМКА АД
2,71
Индустриален Капитал Холдинг АД
2,71
Стара планина Холд АД
2,75
ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ
2,76
ЧЕЗ Разпределение България АД
2,80
Албена Инвест Холдинг АД
2,80
Еврохолд България АД
2,82
Фазерлес АД
2,83
Доверие Обединен Холдинг АД
2,84
Спарки Елтос АД
2,87
Алкомет АД
2,88
Елхим Искра АД
2,89
Топливо АД
2,94
Синергон Холдинг АД
2,94
Българска роза-Севтополис АД
2,94
Биовет АД
2,95
Неохим АД
2,96
Софарма Трейдинг АД
2,98
Албена АД
2,98
Софарма АД
3,00
Енерго-Про Продажби АД
3,00
Софарма имоти АДСИЦ
3,02
Трейс Груп Холд АД
3,02
Актив Пропъртис АДСИЦ
3,02
Каолин АД
3,03
М+С хидравлик АД
3,07
Монбат АД
3,07
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
3,09
Спиди АД
3,09
Фонд имоти АДСИЦ
3,11
Адванс Терафонд АДСИЦ
3,13
Енерго-Про Мрежи АД
3,14
София Комерс - Заложни къщи
3,18
Енемона АД
3,24
Проучване и добив на нефт и газ АД
3,29
Булгартабак - холдинг АД
3,37
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
3,42
Агро Финанс АДСИЦ
3,44
ТБ Корпоративна търговска банка АД
3,52
Петрол АД
3,59


Оценъчна скала
Силно подценена
Подценена
Справедливо оценена
Надценена
Силно надценена
1
2
3
4
5
Ребалансирано е до 100% в случая когато има гласаване Нямам мнение

Настоящите данни са от анкета направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции и не са препоръка за покупко продажба на акции.
Няма коментари:

Публикуване на коментар