неделя, 26 март 2017 г.

Класация на българските акции 1Q 2017Покачването на риск апетита продължава. Репа или кредитирани позиции има около 17 % при около 10 % преди едно тримесечие. Бичите настроения са силни, но все още новите участници в пазара са малко и влизат по линия на нови инвеститори в ЕТФ на Софикс. Едва около 10 - 16 % са инвеститорите, които не са били на пазара по време на голямото покачване и последвалия голям спад. 85 % от инвеститорите смятат, че върхът на Софикс тепърва престои. Дългосрочните настроения за покупка на растящи компании преобладават, както и нежеланието да се продава сега. Форумът твърди че ще си продадат всички акции на 1297, докато три месеца по рано беше на 1203.

Топ 3 под отрасъла в които биха инвестирали сега са Фармация, Холдинги, Банки които участват в над 50 % от портфейлите.

Ако бъдат обобщени данните от последната анкета за очакванията на форума на ИнвесторБГ за българските акции се получава, че 19 са подценени, а  23 са справедливо оценени и една е надценена. Средната величина на оценката е 3.11 като предното тримесечие е била 3.06


Компания
Оценка
1
Химимпорт АД
2,02
2
ТБ Централна кооперативна банка АД
2,3
3
Софарма АД
2,5
4
Зърнени Храни България АД
2,61
5
Индустриален Холдинг България АД
2,63
6
Албена АД
2,7
7
Адванс Терафонд АДСИЦ
2,73
8
ТБ БАКБ АД
2,79
9
Агрия груп холдинг АД гр. Варна
2,8
10
Индустриален Капитал Холдинг АД
2,84
11
Юрий Гагарин АД
2,89
12
Монбат АД
2,9
13
БФБ-София АД
2,94
14
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
2,96
15
Корадо-България АД
2,96
16
Доверие Обединен Холдинг АД
2,97
17
Неохим АД
2,97
18
ЕМКА АД
2,98
19
Билборд АД
3
20
Хидравлични елементи и системи АД
3
21
Фазерлес АД
3,02
22
Булгартабак - холдинг АД
3,04
23
София Комерс - Заложни къщи
3,04
24
Елхим-Искра АД
3,05
25
Унифарм АД
3,05
26
Елана Агрокредит АД
3,07
27
Свилоза АД
3,08
28
ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ
3,09
29
ТБ Първа Инвестиционна Банка
3,09
30
Стара планина холд АД
3,14
31
Актив Пропъртис АДСИЦ
3,15
32
Трейс Груп Холд АД
3,17
33
ЧЕЗ Разпределение България АД
3,17
34
Сирма Груп Холдинг АД
3,18
35
Златен лев Холдинг АД
3,2
36
Спарки Елтос АД
3,2
37
Проучване и добив на нефт и газ АД
3,22
38
ЗД Евроинс АД
3,26
39
М+С Хидравлик АД
3,31
40
Еврохолд България АД
3,33
41
Софарма Трейдинг АД
3,33
42
Ексклузив Пропърти АДСИЦ
3,39
43
Фонд имоти АДСИЦ
3,4
44
Синергон Холдинг АД
3,45
45
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
3,51
46
Алтерко АД
3,52
47
Алкомет АД
3,53
48
Холдинг Света София АД
3,54
49
Софарма имоти АДСИЦ
3,56
50
Петрол АД
3,57
51
Спиди АД
3,69
52
Холдинг Варна AД
3,74
53
Енемона АД
4,02


Оценъчна скала
Силно подценена
Подценена
Справедливо оценена
Надценена
Силно надценена
1
2
3
4
5
Ребалансирано е до 100% в случая когато има гласуване Нямам мнение

Настоящите данни са от анкета направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции, няма статистическа представителност и не са препоръка за покупко продажба на акции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар