понеделник, 19 юни 2017 г.

Очаквания за основните български акции 2Q 2017


Има забавяне на ръста на риск апетита. Репа или кредитирани позиции има около 18 % при около 17 % преди едно тримесечие. Новите участници в пазара са малко. Има разочарование от ЕТФ на Софикс като едва 16 % очакват той да се търгува на в Лондон до три месеца. Едва около 13 % са инвеститорите търгуват ежедневно, а на седмична база търгуват около 35 % от анкетираните. 73 % от инвеститорите смятат, че върхът на Софикс тепърва престои. Дългосрочните настроения за покупка на растящи компании преобладават, както и нежеланието да се продава сега. Форумът твърди че ще си продадат всички акции на 1454, докато три месеца по рано беше на 1297.

Топ 3 под отрасъла в които биха инвестирали сега са Фармация, Холдинги, Банки които участват в над 40 % от портфейлите.

Ако бъдат обобщени данните от последната анкета за очакванията на форума на ИнвесторБГ за българските акции се получава, че 10 са подценени, а  42 са справедливо оценени и една е надценена. Средната величина на оценката се влошава и е 3.22 като предното тримесечие е била 3.11


Компания
Оценка
1
Химимпорт АД
2.16
2
ТБ Централна кооперативна банка АД
2.2
3
Софарма АД
2.56
4
Адванс Терафонд АДСИЦ
2.6
5
Актив Пропъртис АДСИЦ
2.83
6
Юрий Гагарин АД
2.83
7
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
2.86
8
Свилоза АД
2.88
9
Доверие Обединен Холдинг АД
2.96
10
Индустриален Холдинг България АД
2.96
11
БФБ-София АД
3
12
Албена АД
3.04
13
Зърнени Храни България АД
3.04
14
Елхим-Искра АД
3.06
15
София Комерс - Заложни къщи
3.08
16
ЕМКА АД
3.09
17
Монбат АД
3.09
18
Неохим АД
3.11
19
Проучване и добив на нефт и газ АД
3.11
20
ЧЕЗ Разпределение България АД
3.11
21
Унифарм АД
3.12
22
Агрия груп холдинг АД гр. Варна
3.14
23
Елана Агрокредит АД
3.15
24
Билборд АД
3.19
25
Булгартабак - холдинг АД
3.19
26
ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ
3.22
27
Стара планина холд АД
3.22
28
ТБ БАКБ АД
3.22
29
Индустриален Капитал Холдинг АД
3.23
30
Хидравлични елементи и системи АД
3.23
31
Трейс Груп Холд АД
3.24
32
ЗД Евроинс АД
3.25
33
Корадо-България АД
3.28
34
Софарма Трейдинг АД
3.32
35
М+С Хидравлик АД
3.34
36
Фазерлес АД
3.36
37
Еврохолд България АД
3.41
38
Сирма Груп Холдинг АД
3.41
39
Алкомет АД
3.43
40
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
3.46
41
Спарки Елтос АД
3.46
42
Софарма имоти АДСИЦ
3.49
43
ТБ Първа Инвестиционна Банка
3.49
44
Петрол АД
3.5
45
Златен лев Холдинг АД
3.52
46
Алтерко АД
3.54
47
Ексклузив Пропърти АДСИЦ
3.56
48
Фонд имоти АДСИЦ
3.57
49
Синергон Холдинг АД
3.6
50
Спиди АД
3.71
51
Холдинг Света София АД
3.84
52
Холдинг Варна AД
3.94
53
Енемона АД
4.18

Оценъчна скала

Силно подценена
Подценена
Справедливо оценена
Надценена
Силно надценена
1
2
3
4
5
Ребалансирано е до 100% в случая когато има гласуване Нямам мнение

Настоящите данни са от анкета направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции, няма статистическа представителност и не са препоръка за покупко продажба на акции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар