неделя, 30 декември 2012 г.

Кучетата на BGTR30 за 2013 годинаСтратегията "Кучетата на Dow" е една от най-простите практики за инвестиции. В началото на годината, инвеститорите просто купуват равно претеглена кошница от десетте акции с най-висока дивидентска доходност в Dow Jones Industrial Average към момента. Кошницата от десет акции след това се сменя всяка година с новия набор от високо доходни акции. При българските акции, за да приложим същия подход ще се използваме по-представителния индекс BGTR30. През 2011 година Кучетата на BGTR30 постигнаха доход от 11.1 % докато индексът BGTR30 се е понижил 12.9 %. Още по-добър резултат са постигнали десетте акции включени в стратегията за 2012 година – индексът се е понижил с 2.5 % докато средният резултат на Кучетата на  BGTR30 за 2012 година е 29.3 %.


Дивидентска доходност
Ценова доходност
Доход за 2012
BTH
0,0%
164,4%
164,4%
LAND
14,9%
42,6%
57,5%
SFTRD
10,2%
6,6%
16,8%
ALBHL
4,3%
-11,8%
-7,5%
BREF
32,3%
-21,2%
11,1%
KAO
3,8%
54,0%
57,8%
ATERA
17,6%
58,7%
76,3%
MONBAT
3,1%
-14,0%
-10,9%
MCH
5,6%
-0,9%
4,8%
SFARM
2,2%
-33,9%
-31,7%
TRACE
0,0%
-16,0%
-16,0%
             
По време на срива на пазара на българските акции от края на 2008 година до 2012 стратегията е давала положителна възвращаемост, тоест ако инвеститор е започнал да я прилага в края на 2008 година към края на 2012 година би постигнал 104 % възвращаемост на вложените средства2009
2010
2011
2012
Dogs of BGTR30
34,8%
5,6%
11,10%
29,30%
BGTR30
22,7%
-9,4%
-12,9%
-2,5%
 

За да подберем новите акции компоненти на стартегията за 2013 е нужно първо да определим кои компании са били включени в индекса към края декември на 2012 година и кои от тях са имали дивиденска доходност през същата година. Така за следващата 2013 десетте акции отговорящи на критерия за включване в стратегията са

Код
Цена в края на 2012
Дивидент
Дивиденска доходност
BREF
0,52
0,213
40,96%
ATERA
2,25
0,25
11,11%
LAND
0,96
0,1
10,42%
SFTRD
1,78
0,17
9,55%
MCH
7,039
0,4
5,68%
MONBAT
4,685
0,17
3,63%
SFARM
2,1
0,07
3,33%
KAO
3,25
0,08
2,46%
AGROF
1,85
0,036
1,95%
BSO
2,79
0,048
1,72%
           
Един друг вариант на дивиденска стратегия е да се инвестира в компании, които имат нарастващ дивидент през последователни години. Стратегията се нарича Дивидентски Шампиони. За българския капиталов пазар ако бъдат взети компаниите с нарастващ дивидент без да се има впредвид участие в индекси то десетте Дивидентски Шампиона за 2013 година са 
        
Код
Цена в края на  2012
Дивидент през2010
Дивидент през 2011
Дивидент през 2012
Дивиденска доходност
BREF
0,52
0,039
0,0396
0,213
41,0%
ALOFMI
0,7
0,003
0,009
0,078
11,1%
ATERA
2,25
0,037
0,048
0,25
11,1%
LAND
0,96
0,03
0,067
0,1
10,4%
SFTRD
1,78
0,1
0,15
0,17
9,6%
4OX
2,945
0,002
0,009
0,233
7,9%
DRUPL
3
0,133
0,14
0,22
7,3%
MDIKA
2,3
0,05
0,08
0,15
6,5%
UFM*
4,05
0,5
0,14
0,25
6,2%
MCH
7,039
0,095
0,2
0,4
5,7%
·         - сплит през 2010 година
 
При обратно тестване на стратегията "Кучетата на Dow" през 90 -те години с данни започващи от 1920 година, стратегията е показала, че надминава целия пазар като цяло. Популяризирането на резултатите от тази проста стратегия  е довело до широкото и използване от взаимни фондове и институционални инвеститори, а от там е последвало покачването на цените на дивидентските акции и понижаване на доходността на стратегията, което я компрометирало и извадило от масова употреба. През последните години стратегията отново показва резултати по добри от индексите...

Настоящият анализ не е препоръка за покупка или продажба на акции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар