вторник, 10 януари 2017 г.

Кучетата на BGTR30 за 2017 година


Стратегията "Кучетата на Dow" е една от най-простите практики за инвестиции. В началото на годината, инвеститорите просто купуват равно претеглена кошница от десетте акции с най-висока дивидентска доходност в Dow Jones Industrial Average към момента. Кошницата от десет акции след това се сменя всяка година с новия набор от високо доходни акции. 
При българските акции, за да приложим същия подход ще се използваме индекса BGTR30.  Резултатът за 2016 е средно аритметично 24,3%, което е с почти 4 % над средния резултат за последните 8 години.

 Резултати за 2016

Код
Цена в края на 2016
Цена в края на 2015
Div
Div Yield
Ценова доходност 2016
Доходност
ATERA
2.09
2.07
0.1
4.78%
1%
6%
SFTRD
6.3
5.35
0.3
4.76%
18%
23%
MCH
6.647
5.1
0.22
3.31%
30%
35%
ALBHL
10.61856
6.349
0.15
1.41%
67%
70%
MONBAT
9.66
7.998
0.28
2.90%
21%
24%
CENHL
6.49
3.95
0.206
3.17%
64%
70%
TRACE
5.26
5.71
0.1473
2.80%
-8%
-5%
EUBG
0.653
0.723
0.003
0.46%
-10%
-9%
FZLES
46.399
46
1
2.16%
1%
3%
SFI
5.384
4.454
0.2971
5.52%
21%
28%
Резултатите за предходните години са


2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Dogs of BGTR30
35%
6%
11%
29%
40%
21%
-1.7%
24.3%
BGTR30
23%
-9%
-13%
-3%
35%
17%
-6.1%
19.7%
Dogs of BGBX40
-
-
-
-
-
-
1.7%
16%
BGBX40
-
-
-
-
-
-
-11.4%
19.8%
Средно пенсионни фондове
7.7%
5.2%
-0.1%
7.4%
5.5%
5.7%
3.3%
3.2%


Дивидентските кучета продължават да побеждават пазара по доходност, а това е добър резултат за пасивно портфолио. Причините да бъдат наричани дивиденски кучета са три
- висока дивидентска доходност
- търгуваеми акции в индекс
- платежоспособност за изплащане на дивидент.

За 2017 Кучетата на BGTR30 са следните 10 дивиденски акции в индекса.


Код
Цена в края на 2016
 Дивидент за 2016
Дивидентска доходност
1
SFI
5.384
0.2971
5.52%
2
ATERA
2.09
0.1
4.78%
3
SFTRD
6.3
0.3
4.76%
4
BREF
2.267
0.08
3.53%
5
MCH
6.647
0.22
3.31%
6
CENHL
6.49
0.206
3.17%
7
MONBAT
9.66
0.28
2.90%
8
TRACE
5.26
0.1473
2.80%
9
CHIM
1.67
0.045
2.69%
10
SFARM
2.98
0.07
2.35%


Кучетата от по-широкия индекс са се справили по-лошо през 2016 година като са постигнали нарастване от 16 % .

Код
Цена в края на 2016
Цена в края на 2015
Div
Div Yield
Ценова доходност 2016
Доходност
LAND
0.84
0.948
0.05
5.95%
-11%
-6%
ATERA
2.09
2.07
0.1
4.78%
1%
6%
GAZ
8.4
8.375
0.33
3.93%
0%
4%
ALBHL
10.61856
6.349
0.15
1.41%
67%
70%
BTH
39.9
64.85
0
0.00%
-38%
-38%
SFI
5.384
4.454
0.2971
5.52%
21%
28%
SFTRD
6.3
5.35
0.3
4.76%
18%
23%
HES
4.266
3.139
0.2
4.69%
36%
42%
5ODE
89.999
94.97
2.6
2.89%
-5%
-2%
MCH
6.647
5.1
0.22
3.31%
30%
35%
Кучетата на BGBX40 за 2017


Код
Цена в края на 2016
Дивидент за 2016
Дивидентска доходност
1
SFI
5.384
0.2971
5.5%
2
ATERA
2.09
0.1
4.8%
3
SFTRD
6.3
0.3
4.8%
4
HES
4.266
0.2
4.7%
5
GAZ
8.4
0.33
3.9%
6
BREF
2.267
0.08
3.5%
7
0EA
1.399
0.04924
3.5%
8
MCH
6.647
0.22
3.3%
9
CENHL
6.49
0.206
3.2%
10
0SP
36.25
1.13
3.1%


Стратегията "Кучетата на Dow" е една от най-простите практики за инвестиции. В началото на годината, инвеститорите просто купуват равно претеглена кошница от десетте акции с най-висока дивидентска доходност в Dow Jones Industrial Average към момента. Кошницата от десет акции след това се сменя всяка година с новия набор от високо доходни акции. 
При обратно тестване на стратегията "Кучетата на Dow" през 90-те години с данни започващи от 1920 година, стратегията е показала, че надминава целия пазар като цяло. Популяризирането на резултатите от тази проста стратегия  е довело до широкото и използване от взаимни фондове и институционални инвеститори, а от там е последвало покачването на цените на дивидентските акции и понижаване на доходността на стратегията, което я компрометирало и извадило от масова употреба. През последните години стратегията отново показва резултати по добри от индексите...
При индексите не всички акции дават дивидент - в България примерно 1/2 от компаниите съставляващи индекса BGTR30 дават дивидент, при S&P 500 вече 4/5 дават дивидент.

            Системата с кучетата се опитва механично да селектира най - подценените дивидентски компании от индекса и е първо приближение към пасивен портфейл съставен от сравнително качествени и подценени акции. Те са сравнително качествени, защото са успели да попаднат в индекс, което обикновено е атестат за размер и ликвидност. Второ, дават дивидент, което обикновено е атестат за платежоспособност. Трето, имат в момента висока дивидентска доходност което вероятно е пазарна аномалия при цената на компанията. И така вероятно имаме по-нисък риск спрямо средното и вероятна възможност за капиталова печалба над средното - а средното е индексът.

Настоящият анализ не е препоръка за покупка или продажба на акции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар