вторник, 1 януари 2013 г.

Пенсионни фондове срещу дивидентска стратегияЩе сравним средните стойностти на дяловете на пенсионните фондове в България от началото на кризата в края на 2008 година до края на 2012 година с резултатите от инвестиране в български акции разпределещи дивидент през същия период.

средна стойност трите фонда в края на годината
2008
2009
2010
2011
2012
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД
1,132723
1,234313
1,29609
1,31405
1,40438
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД
1,152257
1,234017
1,299623
1,323963
1,44188
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД
1,14425
1,21815
1,308647
1,273393
1,346273
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД
1,058633
1,136493
1,195013
1,174017
1,27138
"АЙ ЕН ДЖИ ПОД" ЕАД
1,152807
1,25107
1,309897
1,287967
1,397093
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД
1,219287
1,28074
1,336663
1,36533
1,467703
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД
0,991907
1,102603
1,1398
1,095993
1,16777
ПОД "ТОПЛИНА" АД
0,935823
1,00644
1,06542
1,087703
1,15431
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД
1
1,074073
1,135637
1,15098
1,240073

В горната таблица са представени средната стойност на един дял на трите вида фондове / ДПФ, ППФ и УПФ / под управление на пенсионнните дружества.   Доходността постигната по години от тях е

2009
2010
2011
2012
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД
9,0%
5,0%
1,4%
6,9%
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД
7,1%
5,3%
1,9%
8,9%
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД
6,5%
7,4%
-2,7%
5,7%
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД
7,4%
5,1%
-1,8%
8,3%
"АЙ ЕН ДЖИ ПОД" ЕАД
8,5%
4,7%
-1,7%
8,5%
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД
5,0%
4,4%
2,1%
7,5%
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД
11,2%
3,4%
-3,8%
6,5%
ПОД "ТОПЛИНА" АД
7,5%
5,9%
2,1%
6,1%
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД
7,4%
5,7%
1,4%
7,7%

Сравнението на резултатите на стратегията за инвестиране в акции на компании разпределящи дивидент Кучета на BGTR30 и Пенсионите фондове е в долната таблица


2009
2010
2011
2012
Dogs of BGTR30
35%
6%
11%
29%
BGTR30
23%
-9%
-13%
-3%
Средно пенсионни фондове
7,7%
5,2%
-0,1%
7,4%

Настоящият анализ не е препоръка за покупка или продажба на акции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар