понеделник, 6 януари 2014 г.

Кучетата на BGTR30 за 2014 годинаСтратегията "Кучетата на Dow" е една от най-простите практики за инвестиции. В началото на годината, инвеститорите просто купуват равно претеглена кошница от десетте акции с най-висока дивидентска доходност в Dow Jones Industrial Average към момента. Кошницата от десет акции след това се сменя всяка година с новия набор от високо доходни акции. 
При българските акции, за да приложим същия подход ще се използваме по-представителния индекс BGTR30. През 2011 година Кучетата на BGTR30 постигнаха доход от 11.1 % докато индексът BGTR30 се е понижил 12.4 %. Още по-добър резултат са постигнали десетте акции включени в стратегията за 2012 година – индексът се е понижил с 4.3 % докато средният резултат на Кучетата на  BGTR30 за 2012 година е 29.3 %.  

За 2013 година резутатите са изключително добри – индексът е постигнал 35 %, докато стратегията Кучетата на  BGTR30 за 2013 е постигнала 40,4%

Код
Дивиденска доходност
Ценова доходност 2013
Доход за 2013
BREF
12,18%
2%
15%
ATERA
20,71%
6%
28%
LAND
11,11%
-6%
4%
SFTRD
6,24%
80%
91%
MCH
6,33%
35%
43%
MONBAT
3,13%
44%
48%
SFARM
1,79%
86%
90%
KAO
0,00%
28%
28%
AGROF
2,14%
26%
29%
BSO
2,09%
25%
28%
Средно аритметично 40,4%
            За да подберем новите акции компоненти на стартегията за 2014 е нужно първо да определим кои компании са били включени в индекса към края декември на 2013 година и кои от тях са имали дивиденска доходност през същата година. Така за следващата 2014 десетте акции отговорящи на критерия за включване в стратегията са
Код
Цена в края на 2013
Дивидент
Дивиденска доходност
ATERA
2,38
0,493
20,7%
BREF
0,532
0,0648
12,2%
LAND
0,9
0,1
11,1%
BTH
104,999
9,46
9,0%
MCH
9,48
0,6
6,3%
SFTRD
3,205
0,2
6,2%
MONBAT
6,745
0,211
3,1%
BSO
3,5
0,0733
2,1%
SFARM
3,915
0,07
1,8%
FZLES
37,65
0,5
1,3%

При обратно тестване на стратегията "Кучетата на Dow" през 90 -те години с данни започващи от 1920 година, стратегията е показала, че надминава целия пазар като цяло. Популяризирането на резултатите от тази проста стратегия  е довело до широкото и използване от взаимни фондове и институционални инвеститори, а от там е последвало покачването на цените на дивидентските акции и понижаване на доходността на стратегията, което я компрометирало и извадило от масова употреба. През последните години стратегията отново показва резултати по добри от индексите...


2009
2010
2011
2012
2013
Dogs of BGTR30
35%
6%
11%
29%
40%
BGTR30
23%
-9%
-12%
-4%
35%
Средно пенсионни фондове
7,7%
5,2%
-0,1%
7,4%
5,5%
            
 Стратегията Дивиденски Шампиони е постигнала 20 % доход за 2013 година. Не достатъчната извадка от компании с растящи всяка поредна година дивиденти и значителната неликвидност на една трета от избраните в стратегията акции вероятно е причината за относително слабия резултат спрямо средната доходност на българския капиталов пазар за 2013.

При индексите не всички акции дават дивидент - в България примерно 1/3 от компаниите съставляващи индекса BGTR30 дават дивидент, при S&P 500 вече 4/5 дават дивидент.
Системата с кучетата се опитва механично да селектира най - подценените дивиденски компании от индекса и е първо приближение на към пасивен портфейл съставен от сравнително качествени и подценени акции. Те са сравнително качествени, защото са успели да попаднат в индекс, което обикновено е атестат за размер и ликвидност. Второ, дават дивидент, което обикновено е атестат за платежоспособност. Трето, имат в момента висока дивиденска доходност което вероятно е пазарна анамалия при цената на компанията. И така вероятно имаме по -нисък риск спрямо средното и вероятна възможност за капиталова печалба над средното - а средното е индексът.
Настоящият анализ не е препоръка за покупка или продажба на акции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар