сряда, 7 декември 2016 г.

Класация на българските акции 4Q 2016


Има значително покачване на риск апетита спрямо година по рано. Дългосрочните настроения за покупка преобладават, както и нежеланието да се продава сега. 72 % заявяват че са търгували основно акции на СОФИКС през последните месеци. Болшинството заявяват че биха увеличили търговията сиако ликвидността се повиши или се добавят и други инструменти за търгуване. Очакването е СОФИКС да приключи годината на 604, докато форумът твърди че ще си продадат всички акции на 1203.

Топ 5 под отрасъла в които биха инвестирали сега са Фармация, Банки, Промишленост, Холдинги и Недвижими имоти.

Ако бъдат обобщени данните от последната анкета за очакванията на форума на ИнвесторБГ за българските акции се получава че 23 са подценени, а  31 са справедливо оценени. Средната величина на оценката е 3.06 като година по рано е била 3.05
На върха на подцененост според форума са компаниите от ТИМ групата, в дъното са технологичните компании.

1
Химимпорт АД
2.21
2
Зърнени Храни България АД
2.37
3
ТБ Централна кооперативна банка АД
2.48
4
Доверие Обединен Холдинг АД
2.58
5
Адванс Терафонд АДСИЦ
2.69
6
Свилоза АД
2.75
7
Софарма АД
2.77
8
Юрий Гагарин АД
2.78
9
Агрия груп холдинг АД гр. Варна
2.79
10
Златен лев Холдинг АД
2.79
11
ЧЕЗ Разпределение България АД
2.82
12
ТБ БАКБ АД
2.87
13
Биовет АД
2.88
14
Булгартабак - холдинг АД
2.89
15
Индустриален Холдинг България АД
2.89
16
Актив Пропъртис АДСИЦ
2.90
17
Елхим-Искра АД
2.90
18
София Комерс - Заложни къщи
2.90
19
Албена АД
2.91
20
Проучване и добив на нефт и газ АД
2.92
21
Неохим АД
2.95
22
ТБ Първа Инвестиционна Банка
2.96
23
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
2.98
24
Корадо-България АД
3.00
25
Трейс Груп Холд АД
3.03
26
Унифарм АД
3.04
27
Елана Агрокредит АД
3.05
28
ЗД Евроинс АД
3.05
29
БФБ-София АД
3.07
30
Монбат АД
3.11
31
Фазерлес АД
3.11
32
Еврохолд България АД
3.13
33
Индустриален Капитал Холдинг АД
3.13
34
Билборд АД
3.14
35
Фонд имоти АДСИЦ
3.15
36
Стара планина холд АД
3.18
37
Петрол АД
3.19
38
Синергон Холдинг АД
3.21
39
Хидравлични елементи и системи АД
3.25
40
Софарма Трейдинг АД
3.26
41
Алкомет АД
3.28
42
Сирма Груп Холдинг АД
3.33
43
Ексклузив Пропърти АДСИЦ
3.35
44
Спарки Елтос АД
3.38
45
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
3.39
46
Алтерко АД
3.39
47
ЕМКА АД
3.39
48
Холдинг Варна AД
3.39
49
М+С Хидравлик АД
3.41
50
Холдинг Света София АД
3.41
51
Софарма имоти АДСИЦ
3.44
52
Спиди АД
3.51
53
ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ
3.55
54
Енемона АД
3.91


Оценъчна скала
Силно подценена
Подценена
Справедливо оценена
Надценена
Силно надценена
1
2
3
4
5
Ребалансирано е до 100% в случая когато има гласаване Нямам мнение

Настоящите данни са от анкета направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции, няма статистическа представителност и не са препоръка за покупко продажба на акции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар