вторник, 12 януари 2016 г.

Кучетата на BGTR30 за 2016


За първи път от 7 години дивиденските кучета имат по-малка доходност от пенсионните фондове.

Резултати за 2015

Дивиденски кучета на BGTR30 -1.7%
Средно пенсионни фондове 2.0%
BGTR30 -6.1%

Код
2014
2015
Div
Div Yield
Ценова доходност 2015
Доходност
3CZ
142
126
0
0.00%
-11%
-11%
ATERA
2.44
2.07
0.3
12.30%
-15.2%
-3%
SFI
3.425
4.454
0.2698
7.88%
30%
38%
BREF
0.54
0.519
0
0.00%
-4%
-4%
SFTRD
5.55
5.35
0.27
4.86%
-4%
1%
MCH
5.21
5.1
0.22
4.22%
-2%
2%
ALBHL
6.498
6.349
0.5
7.69%
-2%
5%
BSO
3.6
2.15
0
0.00%
-40%
-40%
MONBAT
8.55
7.998
0.15
1.75%
-6%
-5%
FZLES
48.5
46
2
4.12%
-5%
-1%

Лошият резултат се дължи на доходността на самата акция на БФБ - минус 40 %
Резултатите за предходните години са


2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Dogs of BGTR30
35%
6%
11%
29%
40%
21%
-1.7%
BGTR30
23%
-9%
-13%
-3%
35%
17%
-6.1%
Dogs of BGBX40
-
-
-
-
-
-
1.7%
BGBX40
-
-
-
-
-
-
-11.4%
Средно пенсионни фондове
7.7%
5.2%
-0.1%
7.4%
5.5%
5.7%
2.0%

Дивидентските кучета продължават да побеждават пазара по доходност, а това е добър резултат за пасивно портфолио. Последните две години имаше в извадката от дивиденски компании по едно куче с “подвита опашка” от породата “подкаручна синджирлийка”, което влошаваше резултата. За 2014 това беше Булгартабак, които решиха да не дават дивидент, а за 2015 беше Българска  Фондова Борса, които бяха вкарали почти половината си пари на депозит в пирамида. И двете събития са основание за стоп при активно управление на портфейл. Причините да бъдат наричани дивиденски кучета са три
- висока дивидентска доходност
- високотъргуваеми акции в индекс
- висока платежоспособност за изплащане на дивидент.
Възникването на липса на причината породила покупката на една акция е достатъчно основание за нейната продажба.


За 2016 Кучетата на BGTR30 са просто всичките 10 дивиденски акции в индекса.

Код
Цена в края на 2015
Div
Div Yield
ATERA
2.07
0.30
14.49%
ALBHL
6.349
0.50
7.88%
SFI
4.454
0.27
6.06%
SFTRD
5.35
0.27
5.05%
FZLES
46
2.00
4.35%
MCH
5.1
0.22
4.31%
CENHL
3.95
0.10
2.57%
TRACE
5.71
0.14
2.40%
MONBAT
7.998
0.15
1.88%
EUBG
0.723
0.0046
0.64%


Кучетата от по-широкия индекс са се справили по-добре през 2015 година. Поради дефектите на БФБ вече дори и в BGTR30 има твърде много компании, акциите на които при ликвидна търговия нямаше да са там, защото са инструмент за финансиране на  група фондове, а не пазарно търгувани акции. Затова премествам фокуса на дивиденските кучета върху по-големия индекс BGBX40 през 2016 година.

Кучетата на BGBX40 за 2016

Код
Цена в края на 2015
Div
Div Yield
LAND
0.948
0.16
16.88%
ATERA
2.07
0.3
14.49%
GAZ
8.375
0.68
8.12%
ALBHL
6.349
0.5
7.88%
BTH
64.85
4.2
6.48%
SFI
4.454
0.2698
6.06%
SFTRD
5.35
0.27
5.05%
HES
3.139
0.16
5.10%
5ODE
94.97
3.5
3.69%
MCH
5.1
0.22
4.31%

Стратегията "Кучетата на Dow" е една от най-простите практики за инвестиции. В началото на годината, инвеститорите просто купуват равно претеглена кошница от десетте акции с най-висока дивидентска доходност в Dow Jones Industrial Average към момента. Кошницата от десет акции след това се сменя всяка година с новия набор от високо доходни акции. 
При обратно тестване на стратегията "Кучетата на Dow" през 90-те години с данни започващи от 1920 година, стратегията е показала, че надминава целия пазар като цяло. Популяризирането на резултатите от тази проста стратегия  е довело до широкото и използване от взаимни фондове и институционални инвеститори, а от там е последвало покачването на цените на дивидентските акции и понижаване на доходността на стратегията, което я компрометирало и извадило от масова употреба. През последните години стратегията отново показва резултати по добри от индексите...
При индексите не всички акции дават дивидент - в България примерно 1/3 от компаниите съставляващи индекса BGTR30 дават дивидент, при S&P 500 вече 4/5 дават дивидент.

            Системата с кучетата се опитва механично да селектира най - подценените дивидентски компании от индекса и е първо приближение към пасивен портфейл съставен от сравнително качествени и подценени акции. Те са сравнително качествени, защото са успели да попаднат в индекс, което обикновено е атестат за размер и ликвидност. Второ, дават дивидент, което обикновено е атестат за платежоспособност. Трето, имат в момента висока дивидентска доходност което вероятно е пазарна аномалия при цената на компанията. И така вероятно имаме по-нисък риск спрямо средното и вероятна възможност за капиталова печалба над средното - а средното е индексът.

Настоящият анализ не е препоръка за покупка или продажба на акции.


Няма коментари:

Публикуване на коментар