понеделник, 10 февруари 2014 г.

Класация на българските акции 1Q 2014Ако бъдат обобщени данните от последната анкета за очакванията на форума на ИнвесторБГ за българските акции се получава че  една компания е силно поценена / Химимпорт АД /, 28  са подценени, а 21 са справедливо оценени. Независимо от покачването на цените спрямо последното тримесечие на 2013 очакванията към компаниите на БФБ се подобряват. Средната стойност на очакванията за 50 компании е 2.91 или основните акции средно са  леко подценени според активните участници във форумните анкети. Предходното тримесечие средната е била 3.08, а в началото на 2013 година е била 2,65. 

Химимпорт АД
1,94
ТБ Централна кооперативна банка АД
2,22
Зърнени Храни България АД
2,33
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
2,55
Биовет АД
2,57
Агрия груп холдинг АД
2,57
Индустриален Холдинг България АД
2,60
Българска роза-Севтополис АД
2,64
ЗД Евроинс АД
2,65
Билборд АД
2,65
Трейс Груп Холд АД
2,70
ЧЕЗ Разпределение България АД
2,70
БФБ-София АД
2,73
Индустриален Капитал Холдинг АД
2,75
Енерго-Про Мрежи АД
2,75
Доверие Обединен Холдинг АД
2,77
Топливо АД
2,78
Проучване и добив на нефт и газ АД
2,80
Еврохолд България АД
2,80
ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ
2,81
ЕМКА АД
2,83
Юрий Гагарин АД
2,85
Фазерлес АД
2,87
Монбат АД
2,90
Синергон Холдинг АД
2,92
Стара планина Холд АД
2,94
Албена Инвест Холдинг АД
2,96
ТБ Първа Инвестиционна Банка
2,97
Петрол АД
2,98
Софарма имоти АДСИЦ
3,02
М+С хидравлик АД
3,02
Булгартабак - холдинг АД
3,02
Спиди АД
3,04
Албена АД
3,04
Елхим Искра АД
3,04
Софарма Трейдинг АД
3,08
Актив Пропъртис АДСИЦ
3,10
Алкомет АД
3,11
Адванс Терафонд АДСИЦ
3,12
Неохим АД
3,18
ТБ Корпоративна търговска банка АД
3,20
Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ
3,22
София Комерс - Заложни къщи
3,24
Енемона АД
3,25
Спарки Елтос АД
3,27
Агро Финанс АДСИЦ
3,30
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
3,31
Софарма АД
3,42
Фонд имоти АДСИЦ
3,43
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
3,62

Оценъчна скала
Силно подценена
Подценена
Справедливо оценена
Надценена
Силно надценена
1
2
3
4
5
Ребалансирано е до 100% в случая когато има гласаване Нямам мнение

Настоящите данни са от анкета направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции и не са препоръка за покупко продажба на акции.

В резюме - оптимизмът на форумните участници е доста висок, дивиденските акции минават в немилост, повечето попълнили анкетите смятат, че сега е време да се купуват акции, и макар склонността към поемане на риск да се е увеличила, се избягва да се купуват акции на кредит. Мечките са силно намалели и болшинството очаква СОФИКС в диапазона 700 - 1000 където да продаде портфейла си.

Данните трябва да се тълкуват като представителни единствено на "сектата" Инвеститори на БФБ съставена последните останали от около 200 - 300 инвестиращи в български акции, без това да отразява мнението на големите пари или пък на чуждите инвеститори, камо ли като представителна за България въобще...
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар