петък, 21 февруари 2014 г.

Дивидентските Кучета на Форума за 2014От проведената анкета на тема Дивидентски компании на БФБ във форума на ИнвесторБГ стана ясно че инвеститорите имат средно 46 % процента от портфейла си в акции на БФБ вложен в компании разпределящи дивидент. Балансът на разпределението между привилигировани акции и обикновени е 42 % и 58% обикновени, като привилигированите акции на Химимпорт АД са най – предпочитания избор с 69 %
             
Десетте най-предпочитани компании или така да ги наречем Дивидентските Кучета на Форума за 2014 са 


Компания
Одобрение
1
Адванс Терафонд АДСИЦ
96,10%
2
Софарма Имоти АДСИЦ
90,38%
3
Българска фондова борса – София АД
89,09%
4
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
87,10%
5
Софарма Трейдинг АД
83,33%
6
Монбат АД
81,67%
7
М+С хидравлик АД
80,70%
8
Булгартабак - холдинг АД
78,85%
9
Спиди АД
73,91%
10
Албена Инвест Холдинг АД
68,29%

Настоящите данни са от анкета направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции и не са препоръка за покупко продажба на акции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар