сряда, 19 февруари 2014 г.

Класация за най- спекулативни акции на БФБ 2014При проведена анкета с въпрос "Ако инвестирате сега в следните акции мотивацията Ви ще е Спекулативна /1/ или Дългосрочна /5/" инвеститорите на БФБ във форума на ИнвесторБГ подредиха популярните компании по следния начин.

Топ 10 спекулативни


Компания
Брой гласове
Оценка
1
Енергони АД
48
1,33
2
Петрол АД
64
1,97
3
Енемона АД
47
2,17
4
Билборд АД
60
2,18
5
Зърнени Храни България АД
66
2,3
6
Топливо АД
55
2,31
7
Синергон Холдинг АД
55
2,33
8
Еврохолд България АД
53
2,43
9
Трейс Груп Холд АД
52
2,62
10
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
51
2,63

Топ 10 Дългосрочни


Компания
Брой гласове
Оценка
1
Софарма Трейдинг АД
51
3,94
2
Адванс Терафонд АДСИЦ
63
3,92
3
М+С хидравлик АД
58
3,78
4
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
50
3,68
5
Софарма АД
62
3,66
6
Монбат АД
61
3,66
7
Албена Инвест Холдинг АД
54
3,65
8
Софарма имоти АДСИЦ
52
3,62
9
Албена АД
58
3,53
10
Агрия груп холдинг АД
49
3,51

Компаниите с най - малка оценка са най - спекулативни според участвалите в анкетата докато компаниите в дъното на класацията отговарят на представите им за добри дългосрочни инвестиции. В горните две класации участват компаниите които имат над средното брой гласове. Най-популярната компания за 2014 година е Химимпорт АД докато през 2013 е била Адванс Терафонд АДСИЦ

Пълната класация по азбучен ред  е дадена по долу
Компания
Брой гласове
Оценка
Агрия груп холдинг АД
49
3,51
Агро Финанс АДСИЦ
45
3,09
Адванс Терафонд АДСИЦ
63
3,92
Актив Пропъртис АДСИЦ
40
2,75
Албена АД
58
3,53
Албена Инвест Холдинг АД
54
3,65
Алкомет АД
53
3,45
Арома АД
45
2,09
Арома козметикс АД
36
1,83
Арома Риъл Естейт АД
38
1,95
БГ Агро АД
36
2,58
Билборд АД
60
2,18
Биовет АД
58
2,78
Биоиасис АД
36
1,83
Булгартабак - холдинг АД
62
3,1
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
51
2,63
БФБ-София АД
66
2,98
Българска захар АД
28
2,07
Българска роза-Севтополис АД
50
2,68
Доверие Обединен Холдинг АД
47
2,66
Дружба стъкларски заводи АД
34
2,62
Еврохолд България АД
53
2,43
Експат Бета АДСИЦ
28
1,89
Елхим Искра АД
39
2,85
ЕМКА АД
48
3,33
Енемона АД
47
2,17
Енергони АД
48
1,33
Енерго-Про Мрежи АД
51
2,94
Енерго-Про Продажби АД
51
2,92
Енергоремонт Холдинг АД
36
2,5
Етропал АД - Етрополе
36
2,14
ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп АД
42
2,5
Захарни заводи АД
30
1,9
ЗД Евроинс АД
60
2,73
Златен лев Холдинг АД
32
2,59
Зърнени Храни България АД
66
2,3
Индустриален Капитал Холдинг АД
48
2,77
Индустриален Холдинг България АД
58
2,81
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
31
1,97
Капман Грийн Енерджи Фонд АД
28
1,64
Каучук АД
30
1,9
КРЗ Одесос АД
34
2,24
Ломско пиво АД
37
1,68
М+С хидравлик АД
58
3,78
Марицатекс АД
28
1,64
Монбат АД
61
3,66
Неохим АД
53
3,32
Параходство Българско речно плаване АД
37
2,76
Петрол АД
64
1,97
Проучване и добив на нефт и газ АД
59
2,66
Св Св, Константин и Елена Холдинг АД
36
2,03
Синергон Холдинг АД
55
2,33
Соларпро холдинг АД
32
1,75
Софарма АД
62
3,66
Софарма имоти АДСИЦ
52
3,62
Софарма Трейдинг АД
51
3,94
София Комерс - Заложни къщи
45
2,98
Спарки Елтос АД
44
2,05
Спиди АД
50
3,44
Стара планина Холд АД
53
3,47
ТБ БАКБ АД
41
2,34
ТБ Корпоративна търговска банка АД
53
2,79
ТБ Първа Инвестиционна Банка
64
2,64
ТБ Централна кооперативна банка АД
71
2,85
ТК-ХОЛД АД
30
1,87
Тодоров АД
34
1,65
Топливо АД
55
2,31
Трейс Груп Холд АД
52
2,62
Унифарм АД
38
2,71
Фаворит Холд АД
28
1,5
Фазерлес АД
40
2,9
ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ
46
2,91
Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ
39
2,33
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
50
3,68
Фонд имоти АДСИЦ
42
2,02
Формопласт АД
32
1,75
Хидравлични елементи и системи АД
46
3,33
Химимпорт АД
73
2,78
Холдинг Варна AД
37
2,16
Холдинг Пътища АД
39
1,46
ЧЕЗ Разпределение България АД
45
3,18
Юрий Гагарин АД
51
3,14

Настоящите данни са от анкета направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции и не са препоръка за покупко продажба на акции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар