понеделник, 19 май 2014 г.

Класация на българските акции 2Q 2014Бичите настроения във форума преобладават, 1245 е средното ниво на СОФИКС при което форумът би продал позициите си в български акции. Има леко увеличение и на риск апетита. Банките и холдингите са предпочитани инвестиции за настоящото тримесечие.
Ако бъдат обобщени данните от последната анкета за очакванията на форума на ИнвесторБГ за българските акции се получава че  една компания е силно подценена / Химимпорт АД /, 23  са подценени, а 26 са справедливо оценени. Силните бичи настроения обаче се разминават с очакванията за подцененост, които се влошават спрямо първо тримесечие  на 2014 от 2,91 на 3,02 измерено през средната  стойност на очакванията за 50 компании според активните участници във форумните анкети. 


Компания
Оценка
1
Химимпорт АД
1,93
2
ТБ Централна кооперативна банка АД
2,33
3
Зърнени Храни България АД
2,37
4
Трейс Груп Холд АД
2,59
5
Индустриален Холдинг България АД
2,61
6
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
2,62
7
Българска роза-Севтополис АД
2,67
8
Синергон Холдинг АД
2,73
9
ЗД Евроинс АД
2,75
10
Енерго-Про Мрежи АД
2,78
11
Юрий Гагарин АД
2,79
12
ЧЕЗ Разпределение България АД
2,80
13
Еврохолд България АД
2,82
14
Фазерлес АД
2,86
15
Топливо АД
2,87
16
Албена АД
2,89
17
Проучване и добив на нефт и газ АД
2,90
18
Доверие Обединен Холдинг АД
2,91
19
Билборд АД
2,92
20
Биовет АД
2,93
21
Албена Инвест Холдинг АД
2,94
22
Агрия груп холдинг АД
2,96
23
Алкомет АД
2,96
24
ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ
2,97
25
Актив Пропъртис АДСИЦ
3,00
26
Индустриален Капитал Холдинг АД
3,04
27
Стара планина Холд АД
3,06
28
Спиди АД
3,07
29
БФБ-София АД
3,11
30
Адванс Терафонд АДСИЦ
3,13
31
Елхим Искра АД
3,15
32
ЕМКА АД
3,16
33
ТБ Първа Инвестиционна Банка
3,17
34
Фонд имоти АДСИЦ
3,20
35
Монбат АД
3,23
36
Неохим АД
3,26
37
Софарма имоти АДСИЦ
3,27
38
Булгартабак - холдинг АД
3,29
39
София Комерс - Заложни къщи
3,29
40
М+С хидравлик АД
3,29
41
Софарма Трейдинг АД
3,30
42
Петрол АД
3,35
43
Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ
3,37
44
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
3,38
45
Спарки Елтос АД
3,38
46
Агро Финанс АДСИЦ
3,39
47
Софарма АД
3,43
48
ТБ Корпоративна търговска банка АД
3,46
49
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
3,55
50
Енемона АД
3,55

Оценъчна скала
Силно подценена
Подценена
Справедливо оценена
Надценена
Силно надценена
1
2
3
4
5
Ребалансирано е до 100% в случая когато има гласуване Нямам мнение

Настоящите данни са от анкета направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции и не са препоръка за покупко продажба на акции.

Класацията е изготвена на база на мненията на активните участници във форума на ИнвесторБГ и няма за цел да бъде статистически представителна.
Публикуваното мнение не е препоръка за покупко продажба на акции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар