събота, 13 септември 2014 г.

Портфейл на форума 3Q 2014Акциите които влизат в сборния портфейл на форума за 3Q на 2014 година не са голяма изненада – в челните места са дружества от Химимпорт


Дружество
Имах през 3Q 2014
1
Химимпорт АД
74,39%
2
ТБ Централна кооперативна банка АД
63,75%
3
Зърнени Храни България АД
48,00%
4
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
41,86%
5
Адванс Терафонд АДСИЦ
39,53%
6
М+С хидравлик АД
37,14%
7
ТБ Първа Инвестиционна Банка
36,00%
8
Софарма Трейдинг АД
35,21%
9
Трейс Груп Холд АД
34,25%
10
Софарма АД
33,33%

Топ 10 от акциите на компаниите, които инвеститорите от форума на ИнвесторБГ са натрупвали през трето тримесечие се различават само по Еврохолд, а Синергон на 11 място по притежаване плюс покупки. По различна е картината при притока на пари. Позитивна търговия – повече покупки отколкото продажби имат следните компании


Дружество
Имах
Събирах
Търговия
1
Химимпорт АД
74,39%
69,51%
26,83%
2
ТБ Централна кооперативна банка АД
63,75%
52,50%
20,00%
3
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
41,86%
37,21%
17,44%
4
Адванс Терафонд АДСИЦ
39,53%
36,05%
16,28%
5
Трейс Груп Холд АД
34,25%
27,40%
13,70%
6
Доверие Обединен Холдинг АД
24,66%
21,92%
10,96%
7
Синергон Холдинг АД
27,03%
24,32%
10,81%
8
Зърнени Храни България АД
48,00%
40,00%
9,33%
9
Булгартабак - холдинг АД
20,29%
17,39%
8,69%
10
ЧЕЗ Разпределение България АД
24,64%
18,84%
7,24%

А с най-отрицателни потоци са съответноДружество
Имах
Събирах
Търговия
1
Енемона АД
15,28%
6,94%
-8,33%
2
ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ
24,05%
13,92%
-7,60%
3
Биовет АД
17,57%
8,11%
-6,76%
4
Спарки Елтос АД
18,57%
12,86%
-5,71%
5
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
3,90%
0,00%
-3,90%
6
Алкомет АД
5,80%
2,90%
-2,90%
7
Софарма АД
33,33%
23,61%
-2,78%
8
БФБ-София АД
31,94%
22,22%
-2,78%
9
Фонд имоти АДСИЦ
26,25%
22,50%
-2,50%
10
Индустриален Капитал Холдинг АД
2,99%
1,49%
-1,49%

Следва целият списък от 50 компании, класиран по притежание на отговорилите от форума на ИнвесторБГ.


Дружество
Имах
Купувах
Притежавах
Продавах
1
Химимпорт АД
74,39%
31,71%
37,80%
4,88%
2
ТБ Централна кооперативна банка АД
63,75%
31,25%
21,25%
11,25%
3
Зърнени Храни България АД
48,00%
17,33%
22,67%
8,00%
4
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
41,86%
22,09%
15,12%
4,65%
5
Адванс Терафонд АДСИЦ
39,53%
19,77%
16,28%
3,49%
6
М+С хидравлик АД
37,14%
11,43%
21,43%
4,29%
7
ТБ Първа Инвестиционна Банка
36,00%
12,00%
14,67%
9,33%
8
Софарма Трейдинг АД
35,21%
8,45%
22,54%
4,23%
9
Трейс Груп Холд АД
34,25%
20,55%
6,85%
6,85%
10
Софарма АД
33,33%
6,94%
16,67%
9,72%
11
Еврохолд България АД
32,43%
9,46%
18,92%
4,05%
12
БФБ-София АД
31,94%
6,94%
15,28%
9,72%
13
Петрол АД
28,77%
8,22%
13,70%
6,85%
14
Индустриален Холдинг България АД
28,00%
4,00%
18,67%
5,33%
15
Синергон Холдинг АД
27,03%
13,51%
10,81%
2,70%
16
Проучване и добив на нефт и газ АД
26,76%
11,27%
9,86%
5,63%
17
Фонд имоти АДСИЦ
26,25%
1,25%
21,25%
3,75%
18
Доверие Обединен Холдинг АД
24,66%
13,70%
8,22%
2,74%
19
ЧЕЗ Разпределение България АД
24,64%
13,04%
5,80%
5,80%
20
Спиди АД
24,29%
4,29%
18,57%
1,43%
21
ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ
24,05%
2,53%
11,39%
10,13%
22
ЗД Евроинс АД
23,94%
4,23%
14,08%
5,63%
23
Софарма имоти АДСИЦ
23,75%
8,75%
11,25%
3,75%
24
Юрий Гагарин АД
20,83%
8,33%
9,72%
2,78%
25
Булгартабак - холдинг АД
20,29%
11,59%
5,80%
2,90%
26
Фазерлес АД
18,84%
5,80%
11,59%
1,45%
27
Спарки Елтос АД
18,57%
0,00%
12,86%
5,71%
28
Биовет АД
17,57%
2,70%
5,41%
9,46%
29
Билборд АД
17,14%
2,86%
10,00%
4,29%
30
София Комерс - Заложни къщи
16,67%
5,56%
9,72%
1,39%
31
Монбат АД
16,67%
2,78%
12,50%
1,39%
32
Стара планина Холд АД
15,71%
7,14%
5,71%
2,86%
33
Енемона АД
15,28%
0,00%
6,94%
8,33%
34
Албена Инвест Холдинг АД
14,08%
2,82%
8,45%
2,82%
35
Агрия груп холдинг АД
12,68%
4,23%
4,23%
4,23%
36
Българска роза-Севтополис АД
12,50%
2,78%
8,33%
1,39%
37
Топливо АД
11,94%
5,97%
2,99%
2,99%
38
Енерго-Про Мрежи АД
11,59%
4,35%
7,25%
0,00%
39
ЕМКА АД
11,43%
1,43%
8,57%
1,43%
40
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
11,39%
2,53%
5,06%
3,80%
41
Актив Пропъртис АДСИЦ
10,39%
1,30%
6,49%
2,60%
42
Елхим Искра АД
9,86%
1,41%
7,04%
1,41%
43
Албена АД
8,70%
2,90%
4,35%
1,45%
44
Неохим АД
8,70%
2,90%
2,90%
2,90%
45
Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ
7,79%
2,60%
2,60%
2,60%
46
Алкомет АД
5,80%
0,00%
2,90%
2,90%
47
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
3,90%
0,00%
0,00%
3,90%
48
Индустриален Капитал Холдинг АД
2,99%
0,00%
1,49%
1,49%
49
ТБ Корпоративна търговска банка АД
2,90%
0,00%
1,45%
1,45%
50
Агро Финанс АДСИЦ
2,63%
1,32%
0,00%
1,32%

Настоящите данни са от анкета направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции и не са препоръка за покупко продажба на акции.

Класацията е изготвена на база на мненията на активните участници във форума на ИнвесторБГ и няма за цел да бъде статистически представителна.

Няма коментари:

Публикуване на коментар