четвъртък, 18 декември 2014 г.

Портфейл на форума 4Q 2014


Портфейл на форума 4Q 2014

Акциите в сборния портфейл на форума за последното тримесечие не търтят много промени спрямо предходното тримесечие. Отпадат М+С Хидравлик и Софарма, а на тяхно място влизат Синергон и Еврохолд. Адванс Тера от 5 място се покачва на второ, но най – предпочитаната акция в портфейла на форума си остава Химимпорт


Дружество
Имах през 4Q 2014 в %
1
Химимпорт АД
73%
2
Адванс Терафонд АДСИЦ
51%
3
ТБ Централна кооперативна банка АД
48%
4
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
42%
5
ТБ Първа Инвестиционна Банка
36%
6
Трейс Груп Холд АД
36%
7
Зърнени Храни България АД
35%
8
Софарма Трейдинг АД
35%
9
Синергон Холдинг АД
35%
10
Еврохолд България АД
29%
* - с зелено са компаниите които са участвали в топ 10 на 3Q на 2014

Топ 10 от акциите, които са търгувани най- активно и с положително натрупване са

Дружество
Търговия в %
Химимпорт АД
34%
Адванс Терафонд АДСИЦ
19%
ТБ Първа Инвестиционна Банка
19%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
19%
Софарма имоти АДСИЦ
15%
Синергон Холдинг АД
14%
Трейс Груп Холд АД
11%
Спиди АД
10%
БФБ-София АД
10%
Монбат АД
10%

Акциите от които форумните участиници са се освобождавали предимно в предходното тримесечие са

Дружество
Търговия в %
Неохим АД
-5%
Петрол АД
-4%
Софарма АД
-4%
ЕМКА АД
-3%
Спарки Елтос АД
-3%
Юрий Гагарин АД
-3%
Албена АД
-3%
Биовет АД
-2%
Албена Инвест Холдинг АД
-2%
ТБ Корпоративна търговска банка АД
-2%

Настоящите данни са от анкета направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции и не са препоръка за покупко продажба на акции.

Класацията е изготвена на база на мненията на активните участници във форума на ИнвесторБГ и няма за цел да бъде статистически представителна. Файлът със списъка на въпросите и отговорите на базата които е направен този блог можете да изтеглите от тук - Портфейл на Форума 4Q 2014.pdf

Няма коментари:

Публикуване на коментар