четвъртък, 18 декември 2014 г.

Класация на българските акции 4Q 2014


Засилване на бичите очаквания на форума. От една страна увеличение на бичите настроения, но от друга имаме забавяне на честотата на търговията. Лека тенденция на увеличение от нови участници наблюдаващи пазара – ръст на нетъргувалите български акции от 1 % на 3,5%. Покачва се нивото на СОФИКС, при което форумът би продал позициите си в български акции от средно ниво 1389. Желанието да се инвестира значителна част от разполагаемите активи се е увеличило ивече 37 % от анкетираните биха вложили на 100 % активите си в български акции, за разлика от есента когато са били само 21 %.
Има лек спад на кредитната експозиция, като съществен дял на кредитно купени акции имат едва 7,8 % от анкетираните, спрямо 8,4% преди три месеца.
Значителна част от изчакващите 35 % от предходното тримесечие са преминали в колоната купуващи български акции и вече едва 20 % чакат момент за покупка.
Отново акциите от групата на Химимпорт са с най големи оценки за подцененост, докато дивидентските акции са справедливо оценени като текуща цена според форума. Като цяло обаче форумът смята, че акциите са справедливо оценени, като средното ниво на оценка е 3,19 което е влошаване спрямо 2,95 преди три месеца. Липсата на очаквания за силно подценени компании, заедно с конверсията на чакащите във вече купили през това тримесечие и сравнително малкия процент на нововлизащи в пазара участници доведоха до фал старта на бичото рали през декември.

Химимпорт АД
2.02
ТБ Централна кооперативна банка АД
2.30
Зърнени Храни България АД
2.55
Синергон Холдинг АД
2.58
Топливо АД
2.65
ЧЕЗ Разпределение България АД
2.71
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
2.78
Адванс Терафонд АДСИЦ
2.88
Трейс Груп Холд АД
2.95
Спиди АД
2.96
ТБ Първа Инвестиционна Банка
2.97
Доверие Обединен Холдинг АД
2.99
Холдинг Варна AД
3.00
БФБ-София АД
3.04
Еврохолд България АД
3.04
Хидравлични елементи и системи АД
3.07
Индустриален Холдинг България АД
3.10
ЕМКА АД
3.12
Проучване и добив на нефт и газ АД
3.14
Стара планина холд АД
3.15
Свилоза АД
3.15
Агрия груп холдинг АД гр. Варна
3.15
Златен лев Холдинг АД
3.16
ЗД Евроинс АД
3.19
М+С Хидравлик АД
3.25
Биовет АД
3.26
Билборд АД
3.28
Албена Инвест Холдинг АД
3.37
Софарма АД
3.37
Монбат АД
3.40
Актив Пропъртис АДСИЦ
3.41
Юрий Гагарин АД
3.43
Албена АД
3.43
Индустриален Капитал Холдинг АД
3.44
ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ
3.46
Софарма Трейдинг АД
3.48
Булгартабак - холдинг АД
3.49
Софарма имоти АДСИЦ
3.51
Петрол АД
3.58
Фонд имоти АДСИЦ
3.63
Агро Финанс АДСИЦ
3.63
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
3.67
Енемона АД
3.74
Спарки Елтос АД
3.75
Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ
3.76
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
3.84

Оценъчна скала
Силно подценена
Подценена
Справедливо оценена
Надценена
Силно надценена
1
2
3
4
5
Ребалансирано е до 100% в случая когато има гласуване Нямам мнение

Настоящите данни са от анкета направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции и не са препоръка за покупко продажба на акции.

Класацията е изготвена на база на мненията на активните участници във форума на ИнвесторБГ и няма за цел да бъде статистически представителна.
Данните използавани за обобщенията са от следните анкети 

Няма коментари:

Публикуване на коментар