петък, 2 януари 2015 г.

Кучетата на BGTR30 за 2015 годинаСтратегията "Кучетата на Dow" е една от най-простите практики за инвестиции. В началото на годината, инвеститорите просто купуват равно претеглена кошница от десетте акции с най-висока дивидентска доходност в Dow Jones Industrial Average към момента. Кошницата от десет акции след това се сменя всяка година с новия набор от високо доходни акции. 
При българските акции, за да приложим същия подход ще се използваме индекса BGTR30.  Резултатът за 2014 е средно аритметично 21,1%, което е малко под средния резултат за последните 6 години.

Код
2013
2014
Дивидентска доходност
Ценова доходност 2013
Доход за 2014
BREF
0,532
0,54
4%
2%
6%
ATERA
2,38
2,44
17%
3%
19%
LAND
0,9
1,019
9%
13%
22%
SFTRD
3,205
5,55
7%
73%
80%
MCH
9,48
15,63
6%
65%
71%
MONBAT
6,745
8,55
3%
27%
30%
SFARM
3,915
3,88
2%
-1%
1%
FZLES
37,65
48,5
3%
29%
31%
BSO
3,5
3,6
3%
3%
6%
BTH
104,999
45,9
0%
-56%
-56%

Влошеният резултат се дължи основно промяната на дивидентската политика на Булгартабак холдинг. От практична гледна точка в момента на обявяването на отказа от дивидент за тази акция се е изпълнило условието за закриване на позицията, защото тя вече не отговоря на основния критерий да попада в тази стратегия а именно – да плаща дивидент.
Резултатите за предходните години са


2009
2010
2011
2012
2013
2014
Dogs of BGTR30
35%
6%
11%
29%
40%
21%
BGTR30
23%
-9%
-13%
-3%
35%
17%
Средно пенсионни фондове
7,7%
5,2%
-0,1%
7,4%
5,5%
5,7%

                За да подберем новите акции компоненти на стратегията за 2015 е нужно първо да определим кои компании са били включени в индекса към края декември на 2014 година и кои от тях са имали дивидентска доходност през същата година. Така за следващата 2015 десетте акции отговарящи на критерия за включване в стратегията са

Код
Цена в края на 2014
Дивидент
Дивидентска доходност
3CZ
142
25
17,61%
ATERA
2,44
0,3979
16,31%
SFI
3,425
0,2229
6,51%
BREF
0,54
0,02396
4,44%
SFTRD
5,55
0,23
4,14%
MCH
5,21
0,18333
3,52%
ALBHL
6,498
0,21
3,23%
BSO
3,6
0,112
3,11%
MONBAT
8,55
0,23
2,69%
FZLES
48,5
1
2,06%

Трябва да се има в предвид че вече от миналата година има още един по – голям по капитализация индекс – BGBX40. При него Кучетата са съответно

Код
Цена в края на 2014
Дивидент
Дивидентска доходност
3CZ
142
25
17,6%
ATERA
2,44
0,3979
16,3%
GAZ
9,58
1,1
11,5%
SFI
3,425
0,2229
6,5%
BREF
0,54
0,02396
4,4%
SFTRD
5,55
0,23
4,1%
MCH
5,21
0,55
3,5%
0SP
29,79
1
3,4%
ALBHL
6,498
0,21
3,2%
BSO
3,6
0,112
3,1%

При обратно тестване на стратегията "Кучетата на Dow" през 90 -те години с данни започващи от 1920 година, стратегията е показала, че надминава целия пазар като цяло. Популяризирането на резултатите от тази проста стратегия  е довело до широкото и използване от взаимни фондове и институционални инвеститори, а от там е последвало покачването на цените на дивидентските акции и понижаване на доходността на стратегията, което я компрометирало и извадило от масова употреба. През последните години стратегията отново показва резултати по добри от индексите...
При индексите не всички акции дават дивидент - в България примерно 1/3 от компаниите съставляващи индекса BGTR30 дават дивидент, при S&P 500 вече 4/5 дават дивидент.

Системата с кучетата се опитва механично да селектира най - подценените дивидентски компании от индекса и е първо приближение към пасивен портфейл съставен от сравнително качествени и подценени акции. Те са сравнително качествени, защото са успели да попаднат в индекс, което обикновено е атестат за размер и ликвидност. Второ, дават дивидент, което обикновено е атестат за платежоспособност. Трето, имат в момента висока дивидентска доходност което вероятно е пазарна аномалия при цената на компанията. И така вероятно имаме по-нисък риск спрямо средното и вероятна възможност за капиталова печалба над средното - а средното е индексът.

Настоящият анализ не е препоръка за покупка или продажба на акции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар