четвъртък, 19 февруари 2015 г.

Депутатите сигурно са полуделиБългарският капиталов пазар и до сега едвам съществуваше изпаднал в кротка летаргия, докато тия дни не бе ударен и от “боговете” на законите. Явно изпаднали в състояние на временно умопомрачение, българските депутати приеха закон, следствията на които  вероятно ще доведат до ликвидиране на една цяла група борсово търгувани компании и ще породят редица негативни последици след това.
Приета е една проста санкция, глобяваща всяка българска компания, която притежава българска земеделска земя и имаща за собственици или лица които не са граждани на ЕС или дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Глобата е сто лева на декар при влизането на закона в сила и 300 лева три месеца по късно, ако все още нежеланите собственици са все още акционери или съдружници.
Мнозинството от депутати приело този закон вероятно има раздвоение на личността. Защото в нито една от програмите на техните партии няма заложено
-          Ограничаване на инвестициите
-          Ограничаване на притока от капитали от страни извън ЕС
-          Увеличаване на административните разходи на българските компании
-          Частична национализация на български компании притежаващи земя

Нека да си представим, че правилото е влязло в сила и се спазва реално. Всички борсово търгувани компании притежаващи земеделска земя ще трябва да я продадат или да плащат разоряващи глоби на всеки три месеца, защото те нямат контрол над акционерите си които могат да се сменят всеки ден. Компаниите ще трябва и да доказват на проверяващите органи поне две неща
-          Че земята върху която са построени техни сгради и заводи или която притежават не е земеделска, а това се доказва със справки и документи които са разход и нова административна тежест.
-          Всеки ден ще трябва да взимат справка от Централен депозитар за своите акционери, да идентифицират всеки един от тях като гражданин на страна от ЕС и също така че фирмите акционери не са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Достатъчно е да съществува един акционер с една акция отговарящ на условията, за да е влезе в сила глобата, следователно ще трябва всеки ден да се проверяват всички акционери на ново. Справката от Централен депозитар има цена която зависи от броя на акционерите, а колко ще струва проверката на всеки един акционер е практически трудно да се определи. Още административни разходи.
За специализираните компании за инвестиране в земеделска земя това е частична национализация. Ако вземем най – големия фонд търгуван на борсата, то той още на третия месец ще дължи на държавата половината от настоящата си борсова оценка. От тук следствието е ограничаване на инвестициите, защото тази година частична национализация, а догодина пълна. За тези компании изходът ще е един и той е ликвидация.
Така че, прилагането на горното правило ще доведе до допълнително ограничаване на инвестициите в българската икономика чрез БФБ, намаляване на борсово търгуваните компании и увеличаване на административната тежест на всички компании, защото те вероятно ще трябва да подават справки дори да не притежават земя.

Няма коментари:

Публикуване на коментар