петък, 23 януари 2015 г.

Доверие в мажоритарните собственици 2015Доверието на инвеститорите  към мажоритарните собственици минава през дивидента. Отново всички челни места са заети от дивидентски компании. Отказът да плаща дивидент на Булгартабак холдинг му струва над  цяла единица доверие и инвеститорите я пратиха в дъното на класацията редом с чистата акция Енергони.  В средата има компании чиито мажоритари макар и да не дават дивидент имат относително прозрачно поведение и публична активност.

Едва 16 % имат някакво доверие в  мажоритарните собственици, като в последните три месеца над 32 % са загубили доверие в тях.


1
Адванс Терафонд АДСИЦ
4,19
2
М+С хидравлик АД
4,14
3
Монбат АД
4,09
4
Стара планина Холд АД
3,81
5
Софарма трейдинг АД
3,62
6
Спиди АД
3,58
7
Софарма имоти АДСИЦ
3,54
8
Софарма АД
3,44
9
Трейс груп холд АД
3,35
10
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
3,34
11
Албена АД
3,24
12
Елхим Искра АД
3,15
13
Албена Инвест Холдинг АД
3,14
14
Индустриален Капитал Холдинг АД
3
15
Агрия Груп Холдинг АД
2,96
16
Индустриален Холдинг България АД
2,81
17
Свилоза АД
2,8
18
ЧЕЗ Разпределение България АД
2,78
19
Доверие Обединен Холдинг АД
2,74
20
Българска фондова борса
2,68
21
Неохим АД
2,67
22
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ
2,65
23
Билборд АД
2,57
24
Химимпорт АД
2,47
25
ТБ Централна кооперативна банка АД
2,38
26
Биовет АД
2,35
27
Проучване и добив на нефт и газ АД
2,35
28
Енерго-Про Продажби АД
2,33
29
Зърнени Храни България АД
2,14
30
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД
2,14
31
ЗД Евро инс АД
2,13
32
Еврохолд България АД
2,08
33
Синергон Холдинг АД
2,06
34
Спарки Елтос АД
2,06
35
Юрий Гагарин АД
1,98
36
Топливо АД
1,92
37
Енемона АД
1,59
38
Петрол АД
1,5
39
Булгартабак-холдинг АД
1,4
40
Енергони АД
1,32

Средна стойност 2.71

Преди две години резултатите бяха  следните - Цената на Доверието


 

Настоящият анализ не е препоръка за покупка или продажба на акции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар