четвъртък, 12 ноември 2015 г.

Класация на българските акции 4Q 2015Ако бъдат обобщени данните от последната анкета за очакванията на форума на ИнвесторБГ за българските акции се получава че 18 са подценени, а  29 са справедливо оценени. Средната величина на оценката е 3.05 като година по рано е била 2.75
1
Химимпорт АД
2,01
2
ЧЕЗ Разпределение България АД
2,36
3
ТБ Централна кооперативна банка АД
2,41
4
Юрий Гагарин АД
2,47
5
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
2,58
6
Зърнени Храни България АД
2,67
7
ТБ Първа Инвестиционна Банка
2,69
8
Доверие Обединен Холдинг АД
2,7
9
Неохим АД
2,72
10
Индустриален Холдинг България АД
2,74
11
Адванс Терафонд АДСИЦ
2,76
12
КРЗ Одесос АД
2,84
13
Софарма АД
2,84
14
Булгартабак - холдинг АД
2,85
15
Трейс Груп Холд АД
2,9
16
Елхим-Искра АД
2,91
17
Стара планина холд АД
2,93
18
Хидравлични елементи и системи АД
2,99
19
ЗД Евроинс АД
3,02
20
Индустриален Капитал Холдинг АД
3,02
21
Актив Пропъртис АДСИЦ
3,02
22
ЕМКА АД
3,03
23
Арома АД
3,04
24
Топливо АД
3,07
25
Албена Инвест Холдинг АД
3,08
26
Синергон Холдинг АД
3,08
27
Албена АД
3,1
28
Агрия груп холдинг АД гр. Варна
3,11
29
БФБ-София АД
3,12
30
Златен лев Холдинг АД
3,12
31
Свилоза АД
3,17
32
Билборд АД
3,19
33
Монбат АД
3,2
34
Проучване и добив на нефт и газ АД
3,24
35
Еврохолд България АД
3,26
36
М+С Хидравлик АД
3,32
37
Биовет АД
3,4
38
ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ
3,4
39
Софарма Трейдинг АД
3,42
40
Спарки Елтос АД
3,47
41
Холдинг Варна AД
3,5
42
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
3,52
43
Петрол АД
3,56
44
Софарма имоти АДСИЦ
3,56
45
Спиди АД
3,59
46
Енемона АД
3,71
47
Холдинг Света София АД
3,74

Оценъчна скала
Силно подценена
Подценена
Справедливо оценена
Надценена
Силно надценена
1
2
3
4
5
Ребалансирано е до 100% в случая когато има гласаване Нямам мнение

Настоящите данни са от анкета направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции, няма статистическа представителност и не са препоръка за покупко продажба на акции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар