събота, 26 декември 2015 г.

Пет годишна инвестиция в акции на БФБ
Три последователни години акциите избрани от инвеститори четящи форума на ИнвесторБГ имат по-добра доходност от индексите SOFIX и BGTR30.

Дата на анкетата
Цел на анкетата
Форум
Софикс
BG TR30
дек.12
Дългосрочна инвестиция до 2017
67%
30%
45%
дек.13
Дългосрочна инвестиция до 2018
29%
-9%
7%
дек.14
Дългосрочна инвестиция до 2019
-4%
-14%
-8%

През декември 2012 в класацията на форума на Инвестор.бг за най – добра дългосрочна  пет годишна инвестиция в акции на БФБ на първите 10 места се класират

Код
Компания за 2017
Доход за 3 години
SFARM
Софарма АД
32%
MCH
М+С хидравлик АД
127%
ATERA
Адванс Терафонд АДСИЦ
43%
3CZ
ЧЕЗ Разпределение България АД
-6%
CENHL
Стара планина Холд АД
57%
SFTRD
Софарма Трейдинг АД
236%
LAND
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
34%
FIB
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД
55%
BREF
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
15%
CCB
ТБ Централна кооперативна банка АД
77%
·         С зелено са маркирани доходностите надвишаващи  доходността на индексите SOFIX и BGTR30.

Инвестиралите преди три години в акции на М+С хидравлик АД, Стара планина Холд АД, Софарма Трейдинг АД, ТБ Първа Инвестиционна Банка АД и ТБ Централна кооперативна банка АД надвишават доходността на индексите SOFIX и BGTR30. Доходността на портфолиото на избраните от форума акции би била 67 % за три години.
През декември 2013 в класацията на форума на Инвестор.бг за най – добра дългосрочна  пет годишна инвестиция в акции на БФБ на първите 10 места се класират

Код
Компания за 2018
Доход за 2 години
SFARM
Софарма АД
1%
SFTRD
Софарма Трейдинг АД
79%
ATERA
Адванс Терафонд АДСИЦ
23%
BSO
БФБ-София АД
5%
MCH
М+С хидравлик АД
71%
CENHL
Стара планина Холд АД
44%
ALB
Албена АД
-3%
SFI
Софарма имоти АДСИЦ
41%
CHIM
Химимпорт АД
11%
ALBHL
Албена Инвест Холдинг АД
13%
·         С зелено са маркирани доходностите надвишаващи  доходността на индексите SOFIX и BGTR30.
Инвестиралите преди две години в акции на Адванс Терафонд АДСИЦ, М+С хидравлик АД, Стара планина Холд АД, Софарма Трейдинг АД, Софарма имоти АДСИЦ, Химимпорт АД и Албена Инвест Холдинг АД имат по-висока доходност на индексите SOFIX и BGTR30. Доходността на портфолиото на избраните от форума акции би била 29 % за две години.
През декември 2014 в класацията на форума на Инвестор.бг за най – добра дългосрочна  пет годишна инвестиция в акции на БФБ на първите 10 места се класират

Код
Компания за 2019
Доход за 1 година
MCH
М+С хидравлик АД
-2%
SFARM
Софарма АД
-32%
MONBAT
Монбат АД
-8%
0SP
Спиди АД
31%
SFI
Софарма имоти АДСИЦ
36%
SFTRD
Софарма Трейдинг АД
0%
ATERA
Адванс Терафонд АДСИЦ
-5%
CENHL
Стара планина Холд АД
-10%
BSO
БФБ-София АД
-45%
BREF
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
-5%
·         С зелено са маркирани доходностите надвишаващи  доходността на индексите SOFIX и BGTR30.
Инвестиралите преди година в акции на Спиди АД и Софарма имоти АДСИЦ имат по над 30 % при спадащ пазар, а цялото портфолио на форума има загуба от 4 % при значително по-висока загуба на водещите индекси.
Новата анкета можете да попълните от този линк до края на 2015 година - Дългосрочна инвестиция до 2020 година

Няма коментари:

Публикуване на коментар