вторник, 5 януари 2016 г.

Топ 10 акции на форума за 2016 годинаПрогнозите бяха оценени от 10 единици до 1 съобразно тяхното подреждане от участниците. При повече от 10 прогнози всяка следваща получава оценка 1. Отделно анкетираните бяха помолени да препоръчат действие спрямо съответната акция.


Компания
 Оценка от 1 до 10
Препоръка на форума
1
ЧЕЗ Разпределение България АД
 7.81
покупка сега
2
Стара планина холд АД
 6.96
покупка при спадове
3
М+С Хидравлик АД
 6.92
покупка при спадове
4
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
 6.88
покупка при спадове
5
Монбат АД
 6.84
покупка при спадове
6
Химимпорт АД
 6.79
покупка сега
7
Софарма Трейдинг АД
 6.76
покупка при спадове
8
Софарма имоти АДСИЦ
 6.73
покупка при спадове
9
Агрия груп холдинг АД
 6.69
покупка при спадове
10
Адванс Терафонд АДСИЦ
 6.59
покупка при спадове
11
Неохим АД
 6.54
покупка при спадове
12
Свилоза АД
 6.50
покупка при спадове
13
Спиди АД
 6.48
покупка при спадове
14
Трейс Груп Холд АД
 6.41
покупка при спадове
15
Хидравлични елементи и системи АД
 6.39
покупка при спадове
16
Софарма АД
 6.38
покупка при спадове
17
Юрий Гагарин АД
 6.35
покупка при спадове
18
Корадо-България АД
 6.32
покупка при спадове
19
ТБ Централна кооперативна банка АД
 6.27
покупка при спадове
20
Албена Инвест Холдинг АД
 6.20
покупка при спадове
21
Медика АД
 6.00
изчакване
22
Фазерлес АД
 5.95
покупка при спадове
23
Елхим Искра АД
 5.89
покупка при спадове
24
Булгартабак - холдинг АД
 5.89
покупка при спадове
25
Индустриален Капитал Холдинг АД
 5.86
покупка при спадове
26
ТБ Първа Инвестиционна Банка
 5.85
покупка при спадове
27
София Комерс – Заложни къщи
 5.67
покупка при спадове
28
ЕМКА АД
 5.63
покупка при спадове
29
ТБ БАКБ АД
 5.63
изчакване
30
Зърнени Храни България АД
 5.50
покупка при спадове
31
Доверие Обединен Холдинг АД
 5.33
покупка при спадове
32
Албена АД
 5.32
покупка при спадове
33
ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ
 5.30
изчакване
34
Златен лев Холдинг АД
 5.25
изчакване
35
Проучване и добив на нефт и газ АД
 5.20
изчакване
36
Индустриален Холдинг България АД
 5.17
покупка при спадове
37
Ломско пиво АД
 5.13
изчакване
38
БФБ-София АД
 5.13
покупка при спадове
39
Топливо АД
 5.11
изчакване
40
Унифарм АД
 5.00
изчакване
41
Биовет АД
 4.82
изчакване
42
ЗД Евроинс АД
 4.82
изчакване
43
Алкомет АД
 4.74
изчакване
44
Еврохолд България АД
 4.62
изчакване
45
Сирма Груп Холдинг АД
 4.59
изчакване
46
Арома АД
 4.53
изчакване
47
Синергон Холдинг АД
 4.45
покупка при спадове
48
Билборд АД
 4.38
изчакване
49
Спарки Елтос АД
 4.37
изчакване
50
Енерго-Про Продажби АД
 4.22
изчакване
51
Енерго-Про Мрежи АД
 4.22
изчакване
52
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
 4.06
продажба при покачвания
53
Актив Пропъртис АДСИЦ
 4.05
изчакване
54
Холдинг Варна AД
 3.93
изчакване
55
Петрол АД
 3.75
продажба при покачвания
56
Фонд имоти АДСИЦ
 3.47
изчакване
57
Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ
 3.20
изчакване
58
Енемона АД
 2.21
продажба при покачвания

Ако класацията се направи само на база препоръките на форума то първите десет биха били по различни


Компания
Препоръка на форума
1
ЧЕЗ Разпределение България АД
 1.61
2
Химимпорт АД
 1.80
3
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
 2.05
4
Софарма АД
 2.11
5
Юрий Гагарин АД
 2.19
6
Хидравлични елементи и системи АД
 2.21
7
Монбат АД
 2.28
8
Неохим АД
 2.29
9
Агрия груп холдинг АД
 2.33
10
Булгартабак - холдинг АД
 2.36


            Настоящата анкета преставлява обобщено мнение на участници във форума на инвесторБГ и НЕ Е препоръка за покупко продажба на български акции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар