понеделник, 11 януари 2016 г.

Доверие в мажоритарните собственици 2016


Доверието на инвеститорите  към мажоритарните собственици минава през дивидента. Отново всички челни места са заети от дивидентски компании.

Едва 17 % имат някакво доверие в  мажоритарните собственици, колкото бяха и миналата година.


Високо доверие /5/
Имам някакво доверие /4/
Неутрално /3/
Имам известно недоверие /2/
Нямам доверие /1/
Общо
Оценка
1
М+С хидравлик АД
30
38
8
6
0
82
4.12
2
Монбат АД
23
48
14
3
0
88
4.03
3
Стара планина Холд АД
28
32
15
5
2
82
3.96
4
Адванс Терафонд АДСИЦ
24
43
11
6
2
86
3.94
5
Софарма трейдинг АД
24
33
14
10
6
87
3.68
6
Спиди АД
15
34
24
8
2
83
3.63
7
Софарма имоти АДСИЦ
20
32
17
12
5
86
3.58
8
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
11
36
22
8
4
81
3.52
9
Софарма АД
15
37
19
10
7
88
3.49
10
Елхим Искра АД
15
26
25
8
5
79
3.48
11
ЕМКА АД
5
32
28
9
4
78
3.32
12
Фазерлес АД
7
23
31
9
3
73
3.3
13
Агрия Груп Холдинг АД
3
23
35
10
5
76
3.12
14
Албена АД
5
19
39
12
4
79
3.11
15
Албена Инвест Холдинг АД
3
22
37
9
6
77
3.09
16
Неохим АД
2
19
44
13
4
82
3.02
17
ЧЕЗ Разпределение България АД
2
21
37
16
4
80
3.01
18
Индустриален Капитал Холдинг АД
2
21
28
17
8
76
2.89
19
Трейс груп холд АД
1
21
27
13
14
76
2.76
20
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ
1
14
33
22
9
79
2.7
21
Сирма Груп Холдинг АД
4
8
34
22
12
80
2.63
22
Индустриален Холдинг България АД
2
13
30
19
15
79
2.59
23
Българска фондова борса
4
11
33
21
18
87
2.56
24
Доверие Обединен Холдинг АД
1
12
34
23
14
84
2.56
25
Проучване и добив на нефт и газ АД
1
10
22
25
23
81
2.27
26
Свилоза АД
1
8
24
24
22
79
2.27
27
Билборд АД
0
3
27
27
20
77
2.17
28
Химимпорт АД
4
6
25
21
35
91
2.15
29
ТБ Централна кооперативна банка АД
2
8
22
24
32
88
2.14
30
Спарки Елтос АД
0
3
25
21
29
78
2.03
31
Юрий Гагарин АД
0
9
15
21
36
81
1.96
32
Зърнени Храни България АД
3
4
12
32
38
89
1.9
33
Биовет АД
0
3
20
27
36
86
1.88
34
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД
0
5
15
29
36
85
1.87
35
Синергон Холдинг АД
0
6
8
23
42
79
1.72
36
Булгартабак-холдинг АД
0
4
10
22
47
83
1.65
37
Топливо АД
1
1
11
19
45
77
1.62
38
ЗД Евро инс АД
0
2
11
18
54
85
1.54
39
Еврохолд България АД
0
1
10
21
51
83
1.53
40
Петрол АД
0
1
6
16
60
83
1.37
41
Енемона АД
0
1
6
5
70
82
1.24


Средна стойност 2.66 при почти същата миналата година 2.71

Няма коментари:

Публикуване на коментар