четвъртък, 6 октомври 2016 г.

БФБ вече е “телефон с бутони”


БФБ до миналата седмица беше като шайбов телефон във времето на умните телефони – анахронизъм който работи, но никой не би го ползвал.
От години българският капиталов пазар престана да съществува реално като борсов и се превърна в дялов. Ниската ликвидност е следствие на липсата на арбитраж и лостови механизми при инвестирането и за това на пазара останаха само дългосрочните инвеститори. При дългосрочните инвестиции, когато компанията се развива добре няма смисъл да я продаваш, а когато се развие зле вече няма на кого.
            Възходящият пазар в последните месеци и стартът на борсовите сделки с борсово търгувания индексен фонд Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF (BGX) доведе до първата поява на възможност за арбитраж и спекулантите зажаднели за сделки от години се втурнаха да изкупуват компонентите на SOFIX, с цел да ги препродадат по-късно на фонда. Активизира се и обратното изкупуване на акции на Софарма. Покупките на акции обаче значително надвишиха моментните нужди на фонда и търговията отново забави своите темпове.
            Само по себе си наличието на ETF е необходимо, но недостатъчно условие за изграждане на дълбока ликвидност. Полезността на фонда се изразява в няколко посоки
-       част от инвеститорите, които виждат краткосрочни трендове искат да имат експозиция към български акции, но ниската ликвидност ги възпира, защото дори и да разпознаят тренда после не биха могли да излязат от инвестицията си. Борсово търгуваният  ETF поне за сега има търговия, която надвишава търговията на неговите компоненти за повечето компании по отделно. Има и маркетмейкъри които са длъжни да купуват в определени ситуации и като крайна възможност може да се подаде заявка за обратно изкупуване към самия фонд.
-       пасивното инвестиране и относително по-ниските такси за управление спрямо другите фондове инвестиращи в български акции ще позволява да се използва като база за сравнение и това вероятно ще засили активността на активно търгуващите фондове, за да докажат правото си на съществуване.
-       фондът може да бъде косвен индикатор за движението на пари към и извън пазара от една страна и а от друга да подсигурява ежедневна ликвидност по компонентите на индекса SOFIX.

За последните 5 години обаче само в 15 % от дните индексът SOFIX има движение по абсолютна стойност надвишаващо 1 % на ден, а само в 3 % от дните на борсова търговия има движение по-голямо от 2 %. Казано просто с включване на брокерските такси само в един ден от месеца спекулантите биха могли да извлекат печалба от търгуването на индекса в рамките на деня. Ликвидността значително ще се  повиши след като се въведе възможност за търгуване на индекса през някаква форма на финансов лост. До тогава БФБ ще си остане анахронизъм от миналия век на борсовите технологии и правила.

Няма коментари:

Публикуване на коментар