четвъртък, 3 ноември 2016 г.

ETF на Софикс - акселератор на трендаЕдин месец инвеститорите имаха възможност да се възползват от арбитражните възможности които дава търгуването на  борсово търгувания индексен фонд Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF (BGX) и това започна да засилва интереса към търговията и броят на борсовите сделки се увеличи. Част от инвеститорите напуснали пазара се върнаха на БФБ и се опитаха да извлекат стойност от възходящия тренд на българските акции започнал в края на лятото и потенциалното очаквано търсене на акции на компаниите в SOFIX. Други започнаха да търсят стойност в разликата между утрешната настояща стойност на BGX и текущата му цена на търгуване. 

Общият обем борсова търговия за октомври на акциите включени  в индекса е 6.515 милиона лева, докато на BGX обемът бе 978 хиляди лева, което е 15 %. За същия период фондът е издал 1.030 милиона нови акции. С по-голям обем търговия за месеца бяха само акциите на Химимпорт. Имаше силна корелация между по – големите по размер сделки с акции на фонда и дневните записвания на нови акции. Фондът през октомври нарасна за сметка на част от настоящите инвеститори които добавяха към портфолиото си акциите на ETF, но този процес свърши към края на месеца. Тъй като притокът на свежи пари на БФБ бе сравнително малък търговията беше на цени по-ниски от утрешната настояща стойност на BGX. Натрупванията на акции на фонда в спекулантите които търсеха краткосрочни печалби, доведе до ситуация в която маркетмекърите и фондът не могат да продават нови акции, защото инвеститорите могат да купуват акциите от свободния пазар на по-ниска цена.

Фондът действа като акселератор на тренда – нарастването на размера му ускорява възходящото движение и вероятно спадът на размера на дяловете му ще ускорява и низходящите движения също. Отклонението на цената му от настоящата стойност пък е добра индикация за моментните настроения на инвеститорите и притока на нов кеш към пазара или изтеглянето му. Търговията с  акции включени в индекса СОФИКС, макар и три пъти по-голяма от слабите месеци през март и май, когато беше малко над 2 милиона лева, все пак е двадесет пъти по-малка от върховата търговия от 149 милиона лева с акции на индекса СОФИКС през ноември 2007, когато индексът направи исторически връх. Такива обеми на търговия надали ще се постигнат в обозримо бъдеще, но потенциалът от наблюдаващи от страни БФБ капитали си остава и ако инвестиционните посредници добавят и други инструменти за търгуване ликвидността може да се подобри още значително. Самият фонд трябва да се насочи нови инвеститори извън тези който търгуват на БФБ, защото ресурсите за влагане във фонда на малкото останали търгуващи на БФБ инвеститори изглежда изчерпан.

Няма коментари:

Публикуване на коментар