петък, 2 декември 2016 г.

BGX - Нещо като ЕТФ, но не точно...


Пътят към ада бил постлан с добри намерения. В стремежа си да пораснат бързо мениджерите на ЕТФ върху СОФИКС сключиха голяма сделка с четири пенсионни фонда и удесеториха  управляваните активи. Така опровергаха Бъфет, че 9 майки не могат за един месец да износят едно бебе. Роди се нещо което не беше ЕТФ, нещо с твърде голяма експозиция към няколко от позициите, с  големи дефицити по други, с много кеш и неясни ангажименти към  по-силни от настоящия пазар пенсионни фондове. Поправянето на една грешка с друга рядко води до добър резултат. Корекционната сделка със Софарма вероятно само временно е успокоила тези за които е била предназначена, но силно подрони доверието на всички други акционери във фонда, които не са участвали в нея.
Фондът престана да бъде пасивно следващ СОФИКС и стана активно управляван с търсене на тайминг и добри пакетни сделки. Инвеститорите обаче не бяха купили това и търговията със ЕТФ силно се забави и борсовата търговия отново е под настоящата стойност. За двата цели месеца на съществуване на фонда, индексът СОФИКС от началото на октомври до края на ноември е направил 11 % растеж, докато нетната стойност на един дял на фонда нарастна само 6 %. Това изоставане се дължи сумарния ефект на сделката с пенсионните фондове плюс големия процент кешова наличност. За сравнение Alfa SOFIX Индекс фонд, които също следва индекса има 10.6% нарастване за периода.

От 2011 година лично за себе си съм приел, че BGTR30 е по-добрият пазарен барометър на БФБ

От септември обаче BGX промени пазара и това трябва да се отчита. За последните три месеца от началото на септември до сега СОФИКС е направил 19 % ръст, а BGTR30 само 14 %. Изкривяването се дължи на ЕТФ-а. Вероятно подобно нещо ще се случи обратната тенденция - ако пазара тръгне да пада и фондът има обратни изкупувания, то СОФИКС ще е повече падналият индекс. Това е ако нищо друго от пазарните правила не се променя - няма къси ,маржин, опции , други ЕТФ - тоест продължаваме да си имаме слаба ликвидност, сделки по телефон, дялов пазар.
Таймингът на пускането на фонда беше добър, защото пазарът вече беше тръгнал нагоре и фондът само ускори процесите, но такъв е ефектът от всички други липсващи инструменти - те ускоряват процесите на спад и покачване. Правят по-бързо отразяване на промените във фундамента и очакванията.


В резюме – рециклирането на акции е добра идея, но дяволът е в детайлите. Затова или се правят сделки в полза на всички настоящи акционери на фонда или не се правят въобще. Следването на пазара е гръбнакът на ЕТФ, следването на структурата на СОФИКС е неговото ДНК. Следователно фондът трябва да рециклира не пакети, а паричните си наличности и кешът винаги трябва да е на възможния минимум.

Няма коментари:

Публикуване на коментар