петък, 6 януари 2017 г.

Топ 10 акции на форума за 2017 година


Прогнозите бяха оценени от 10 единици до 1 съобразно тяхното подреждане от участниците.  Отделно анкетираните бяха помолени да препоръчат действие спрямо съответната акция.


Компания
 Оценка от 1 до 10
Препоръка на форума
1
Софарма Трейдинг АД
7.76
покупка при спадове
2
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
7.69
покупка при спадове
3
Монбат АД
7.53
покупка при спадове
4
Стара планина холд АД
7.45
покупка при спадове
5
Химимпорт АД
7.43
покупка сега
6
М+С Хидравлик АД
7.40
покупка при спадове
7
Софарма АД
7.37
покупка сега
8
Софарма имоти АДСИЦ
7.30
покупка при спадове
9
Адванс Терафонд АДСИЦ
7.25
покупка при спадове
10
Хидравлични елементи и системи АД
7.08
покупка при спадове
11
Корадо-България АД
6.88
покупка при спадове
12
ТБ Централна кооперативна банка АД
6.83
покупка при спадове
13
Фазерлес АД
6.53
покупка при спадове
14
ЧЕЗ Разпределение България АД
6.46
покупка при спадове
15
Доверие Обединен Холдинг АД
6.44
покупка при спадове
16
БФБ-София АД
6.36
покупка при спадове
17
Спиди АД
6.31
покупка при спадове
18
Алкомет АД
6.19
покупка при спадове
19
Неохим АД
6.16
покупка при спадове
20
ТБ Първа Инвестиционна Банка
6.04
покупка при спадове
21
Албена АД
5.97
покупка при спадове
22
ЕМКА АД
5.92
покупка при спадове
23
ТБ БАКБ АД
5.84
покупка при спадове
24
КРЗ Одесос АД
5.80
покупка при спадове
25
Елхим-Искра АД
5.75
покупка при спадове
26
Агрия груп холдинг АД гр. Варна
5.75
покупка при спадове
27
Българска роза АД гр. Карлово
5.74
изчакване
28
Юрий Гагарин АД
5.64
покупка при спадове
29
София Комерс - Заложни къщи
5.53
изчакване
30
Елана Агрокредит АД
5.53
покупка при спадове
31
Алтерко АД
5.47
покупка при спадове
32
Трейс Груп Холд АД
5.40
покупка при спадове
33
Дружба стъкларски заводи АД
5.39
покупка при спадове
34
Зърнени Храни България АД
5.36
покупка при спадове
35
Сирма Груп Холдинг АД
5.34
покупка при спадове
36
Проучване и добив на нефт и газ АД
5.32
покупка при спадове
37
Унифарм АД
5.31
изчакване
38
Златен лев Холдинг АД
5.19
изчакване
39
Свилоза АД
5.13
покупка при спадове
40
Индустриален Капитал Холдинг АД
5.10
покупка при спадове
41
ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ
5.07
покупка при спадове
42
Булгартабак - холдинг АД
4.96
изчакване
43
Унипак АД
4.91
изчакване
44
Индустриален Холдинг България АД
4.71
покупка при спадове
45
БГ Агро АД
4.65
покупка при спадове
46
Хидропневмотехника АД
4.59
изчакване
47
Актив Пропъртис АДСИЦ
4.58
покупка при спадове
48
ЗД Евроинс АД
4.32
изчакване
49
Инвестор.БГ АД
4.09
изчакване
50
Тексим Банк АД
4.08
изчакване
51
ИХБ Електрик АД (Елпром-ЗЕМ АД)
3.82
изчакване
52
Ломско пиво АД
3.80
изчакване
53
Еврохолд България АД
3.74
изчакване
54
Ексклузив Пропърти АДСИЦ
3.64
изчакване
55
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
3.59
изчакване
56
Холдинг Света София АД
3.58
изчакване
57
Синергон Холдинг АД
3.48
изчакване
58
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ
3.37
изчакване
59
Билборд АД
3.34
изчакване
60
ТК-ХОЛД АД
3.28
изчакване
61
Холдинг Варна AД
3.15
изчакване
62
Холдинг Нов Век АД
3.08
продажба при покачвания
63
Фонд имоти АДСИЦ
3.08
изчакване
64
Тодоров АД
2.77
изчакване
65
Топливо АД
2.74
продажба при покачвания
66
Спарки Елтос АД
2.69
изчакване
67
Петрол АД
2.65
изчакване
68
Адванс Екуити Холдинг АД
2.50
изчакване
69
Велграф Асет Мениджмънт АД
2.39
продажба при покачвания
70
Енемона АД
1.36
продажба при покачвания

Ако класацията се направи само на база препоръките на форума то първите десет биха били по различни


Компания
Препоръка на форума
1
Химимпорт АД
1.91
2
Софарма АД
1.93
3
Адванс Терафонд АДСИЦ
2.16
4
Доверие Обединен Холдинг АД
2.17
5
Софарма Трейдинг АД
2.3
6
ТБ Централна кооперативна банка АД
2.35
7
Агрия груп холдинг АД гр. Варна
2.36
8
Корадо-България АД
2.36
9
ЕМКА АД
2.4
10
Софарма имоти АДСИЦ
2.4


            Настоящата анкета преставлява обобщено мнение на участници във форума на инвесторБГ и НЕ Е препоръка за покупко продажба на български акции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар