понеделник, 15 април 2013 г.

Класация на българските акции 2Q 2013Ако бъдат обобщени данните от последната анкета за очакванията на форума на ИнвесторБГ за българскитеакции се получава че  27 са подценени, а 22 са справедливо оценени.

1
Химимпорт АД
2,50
2
ЧЕЗ Разпределение България АД
2,55
3
Стара планина Холд АД
2,62
4
Софарма АД
2,64
5
Българска роза-Севтополис АД
2,64
6
М+С хидравлик АД
2,67
7
ТБ Централна кооперативна банка АД
2,67
8
ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ
2,68
9
Синергон Холдинг АД
2,69
10
Доверие Обединен Холдинг АД
2,72
11
ЗД Евроинс АД
2,74
12
Неохим АД
2,75
13
Алкомет АД
2,76
14
Албена Инвест Холдинг АД
2,78
15
Биовет АД
2,79
16
Еврохолд България АД
2,79
17
Билборд АД
2,84
18
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
2,84
19
Енерго-Про Продажби АД
2,85
20
ЕМКА АД
2,86
21
ТБ Първа Инвестиционна Банка
2,86
22
Енерго-Про Мрежи АД
2,88
23
Елхим Искра АД
2,93
24
Индустриален Холдинг България АД
2,94
25
Монбат АД
2,94
26
Албена АД
2,94
27
Зърнени Храни България АД
2,96
28
Фазерлес АД
3,00
29
Трейс Груп Холд АД
3,00
30
БФБ-София АД
3,00
31
Каолин АД
3,02
32
Софарма Трейдинг АД
3,04
33
Адванс Терафонд АДСИЦ
3,04
34
Топливо АД
3,05
35
София Комерс - Заложни къщи
3,05
36
Проучване и добив на нефт и газ АД
3,10
37
Фонд имоти АДСИЦ
3,12
38
Актив Пропъртис АДСИЦ
3,13
39
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
3,13
40
Индустриален Капитал Холдинг АД
3,16
41
Спарки Елтос АД
3,24
42
Софарма имоти АДСИЦ
3,37
43
Петрол АД
3,44
44
Агро Финанс АДСИЦ
3,46
45
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
3,47
46
Булгартабак - холдинг АД
3,48
47
Енемона АД
3,50
48
Спиди АД
3,59
49
ТБ Корпоративна търговска банка АД
3,66

Оценъчна скала
Силно подценена
Подценена
Справедливо оценена
Надценена
Силно надценена
1
2
3
4
5
Ребалансирано е до 100% в случая когато има гласаване Нямам мнение

Настоящите данни са от анкета направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции и не са препоръка за покупко продажба на акции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар